Alla sjukdomar

Sjukdomsområden

På denna sida finns det en sammanställd lista över de sjukdomar som vi arbetar med för närvarande. Här kan du enkelt hitta lämplig och användbar information om olika sjukdomar samt deras symptom, behandlingar och möjliga orsaker till insjuknandet. Vi vet att oftast önskar du finna tillfredsställande information om en sjukdom och därför har vi gjort det lätt för dig att hitta förtydligande och vetenskaplig information. Vi önskar att detta ska hjälpa dig, oavsett om det är du som har drabbats eller om det är någon som du känner.

Sjukdomsnyheter

Hälsopanelens har tillknutna läkare och läkarstudenter som kontinuerligt skriver nyhetsartiklar om alla de sjukdomsområdena, som du hittar under rubriken Sjukdomsnyheter. Om du lider av någon av dessa sjukdomar uppmanar vi dig att anmäla dig som försöksperson, för att bidra till att förbättra behandlingsmöjligheterna inom ditt sjukdomsområde. Genom att vara försöksperson kan du hjälpa till med att optimera behandlingsalternativen, och härmed hjälpa både dig själv och andra som lider av samma sjukdom.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil