Korsbandsskada

Korsbandsskada

Vad är en korsbandsskada?

Korsbanden sitter i mitten av knät och hjälper till att stabilisera knäleden. Det finns två korsband i varje knä; ett främre och ett bakre korsband, som korsar varandra och ger stabilitet i var sin riktning. Det är oftast det främre korsbandet som skadas. Korsbandsskador kan exempelvis uppstå på grund av ett kraftigt vrid. Skadan kan medföra nedsatt stabilitet, funktion och rörlighet av knäleden.

 

Hur skadas ett korsband?  

Ett korsband skadas ofta p.g.a. en kraftig vridning av knäleden. Korsbandsskador uppstår särskilt ofta bland idrottsutövare som handbolls- och fotbollsspelare eller skidåkare. Det främre korsbandet är det korsband som oftast går av, helt eller delvist.

 

Vilka symtom ses vid en korsbandsskada?

Symtom kan uppstå antingen direkt efter skadan, eller vid ett senare tillfälle i samband med fysisk aktivitet. Ofta känns det som om något gått sönder inuti knät. Denna känsla återfinns typiskt direkt efter skadan. Inom ett par timmar medför tillståndet ofta ett inflammatoriskt tillstånd med kraftig svullnad, vilket kan vara mycket smärtsamt. Smärtan och svullnaden kan göra det svårt att stötta på det skadade benet. Knäet kan även uppfattas som instabilt och ostadigt vid gång. Vid total korsbandsruptur är det även vanligt att benet ”viker sig” när du försöker gå nedför en trappa.

Symtom, sammanfattningsvis:

  • Svullnad av knäleden, samt kraftig smärta.

  • Känsla av att något gått sönder i leden.

  • Känsla av instabilitet vid gång.

  • Svårt att gå nedför trappor.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det för korsbandsskador?

Behandlingen av korsbandsskador involverar avlastning på kryckor, smärtstillande medicin och sjukgymnastik hos en legitimerad sjukgymnast. Sjukgymnastiken är den viktigaste delen av behandlingen. Gymnastiken hjälper till att återfå styrkan och stabiliteten i knäleden.

De flesta korsbandsskador läker på ca 1 års tid, om patienten plikttroget följer sin rehabiliteringsplan.

I vissa och mer komplicerade fall krävs en laparoskopi(titthåls)-operation. Operationen kan utföras antingen direkt efter att skadan uppstått, eller efter ett par veckor/månader. Tidpunkten för operationen bestäms baserat på skadans svårighetsgrad och möjlig effekt av sjukgymnastik. Det operativa ingreppet går ut på att ersätta det skadade korsbandet med en sena från benet.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har skadat korsbandet/banden, bör du snarast kontakta en vårdcentral, eller söka vård hos närmaste akutmottagning. Knäskador kräver ofta en läkarundersökning som bl.a. inkluderar en klinisk undersökning av knäet. Därefter kan läkaren ställa en diagnos, och påbörja en individuell behandlings- och rehabiliteringsplan. Nyckeln till en bra läkningsprocess är att så snabbt som möjligt bli undersökt för att få en korrekt diagnos och behandlingsplan.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil