Frånskrivning av ansvar

Frånskrivning av ansvar

Sveriges Hälsopanel är skapat av hälso- och sjukvårdskunniga personer med syfte att främja sjukvård genom forskning. Sjukvårdssektorn genomför årligen flertalet forskningsprojekt för att utveckla nya och bättre behandlingsmetoder. För att ett forskningsprojekt ska kunna genomföras är det nödvändigt att hitta de rätta deltagarna till försöket. Deltagarna bidrar till att producera ny och värdefull kunskap, som kan användas till att optimera nuvarande behandlingar.

Hälsopanel.se förmedlar kontakten mellan två parter:

  • Potentiella deltagare till forskningsprojekt
  • Potentiella aktörer som ska använda deltagare till hälso- och sjukvårdsrelaterade forskningsprojekt

Sveriges Hälsopanel kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som skulle kunna uppstå i samband med det avtal som ingåtts mellan de respektive partners. Halsopanel.se står närsomhelst till rådighet i sin existerande form. All användning av Halsopanel.se sker på användarens eget ansvar och Halsopanel.se kan aldrig göras ersättningsskyldig för användning av hemsidan.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil