Villkor

Villkor

Information till ansvarig organisation (Patiro)

Hälsopanel ägs och drivs av:

Patiro ApS
Tagholm 21
9400 Nørresundby
Danmark
Momsnr: DK35660348
+45 89 87 82 17
info@halsopanel.se 

 

(Härefter kallat Patiro)

 

Processen för nya läkemedel är mycket komplex och tidskrävande. Endast 10 av 10 000 idéer blir testade på människor, och endast 1 av 10 produkter blir godkända och kommer ut på marknaden. Utvecklingen tar vanligtvis 10 till 13 år från inledningsarbetet i laboratorierna till att produkterna slutligen börjar säljas.

När det kommer till att utveckla ny medicin är det ofta svårt att hitta tillräckligt med lämpliga deltagare till forskningsprojekt. Därför kan det ta mycket lång tid att rekrytera patienterna, vilket innebär att sjuka patienter måste vänta på att få behandling.

Vårt mål är att förbättra hälsan och att utveckla nya behandlingar genom att koppla ihop patienter med forskare.

 

Ditt godkännande

Vi samlar in hälsorelaterade personuppgifter från våra medlemmar för att hjälpa till att utveckla nya behandlingar som skulle kunna leda till en bättre hälsa för dem också.

Vår insamling och hantering av dina uppgifter görs endast i hälsoförbättrande syfte, och dina uppgifter kommer inte att användas i några andra syften. Genom att registrera dig i Patiros databas via vår hälsopanels hemsida, ger du Patiro rätten att samla in, lagra, systematisera och dela dina kontakt- och hälsouppgifter med forskningsinstitut (både privata och offentliga institut med pågående forskningsprojekt, som alltid godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Genom att skapa en profil godkänner du att forskningsinstitut kontaktar dig med frågor gällande hälsa och deltagande i forskningsprojekt - t.ex. besvarande av frågeformulär, deltagande i en intervju eller ytterligare/alternativ studie.

Patiro har rätt att radera en profil efter eget gottfinnande - t.ex. på begäran från dig eller om felaktig information har angetts i databasen. Om din profil raderas kommer all information att raderas permanent.

Genom att registrera dig i databasen godkänner du att Patiro skickar hälsorelaterade e-postmeddelanden till dig. Vi strävar efter att begränsa antalet e-postmeddelanden vi skickar till våra medlemmar. Om du inte längre vill ta emot hälsorelaterade e-postmeddelanden kan du när som helst avregistrera dig.

Alla profiler måste uppdateras minst en gång vart 5 år. Om det har gått 5 år utan att profilen har uppdaterats kommer du att få en påminnelse via e-post. Om du inte uppdaterar din profil inom två veckor efter att du fått påminnelsen kommer din profil att raderas permanent. Om Villkoren ändras kommer du att få ett e-postmeddelande med de aktuella ändringarna. Därefter kan du välja om du vill radera din profil eller godkänna ändringarna i Villkoren och behålla din profil.

 

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att inte delta i ett forskningsprojekt. När du registrerar dig och skapar din hälsoprofil ansvarar du för att alla uppgifter är korrekta. Alla personuppgifter som lagras i och överförs från Patiros databas är krypterade.

Du bör känna till att den danska lagen om behandling av personuppgifter ger dig vissa rättigheter när dina personuppgifter lagras och hanteras av Patiro. Du kan kontakta Patiro om du vill veta mer om lagring och hantering av dina personuppgifter, eller vill få felaktiga uppgifter raderade.

Du kan alltid kontakta Patiro och dra tillbaka ditt godkännande av Patiros lagring och hantering av dina personuppgifter. Om du drar tillbaka ditt godkännande kommer Patiro inte längre att lagra eller hantera dina uppgifter.

För mer information, gå till www.datatilsynet.dk.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil