Ny rapport från WHO: Idag får hela världens invånare i sig mikroplast – och forskare vet inte ännu konsekvenserna av detta

Ny rapport från WHO: Idag får hela världens invånare i sig mikroplast – och forskare vet inte ännu konsekvenserna av detta

I en ny rapport från World Health Organization (WHO) konstateras att alla människor runt om i världen får i sig mikroplast via sitt dricksvatten. Konsekvenserna av intaget av mikroplast är fortfarande okända. WHO efterfrågar nu ytterligare studier på området för att få ytterligare kunskap om frågan.

Enligt den nya rapporten från WHO får alla människor runt om i världen i sig mikroplast, på ett eller annat sätt. Vissa källor hävdar att det inte är en fara att få i oss mikroplast, men slutsatsen är inte så enkel.

WHO gör en uppskattning att mängden mikroplast vi får i oss går genom matsmältningssystemet och ut - men man poängterar också att det finns en risk att små partiklar av mikroplast absorberas upp av våra organ.

WHO varnar för risken att mikroplast bär med sig skadliga bakterier, vilket i sin tur kan överföras till våra organ och göra oss sjuka. Utöver detta kan också de absorberade mikroplasterna göra bakterier resistenta mot antibiotika. 

 

Preliminära studier indikerar att ett intag av mikroplaster är ofarligt

Utmaningen att fastställa hälsoriskerna med mikroplaster beror på svårigheten att bestämma vilka gränsvärden som ska sättas för studierna - hur mycket mikroplaster kan man egentligen få i sig utan att det är en hälsorisk? Även om WHO säger att det kan vara farligt att få i sig mikroplast, så betyder det inte att det är en hälsorisk i nuläget.

Med andra ord så deklareras inte mikroplast som en hälsofara i rapporten. Men att alla får i sig mikroplaster är ett faktum - och frågan är nu vad som är de egentliga konsekvenserna av intaget. De första studierna på ämnet menar att dagens nivåer av mikroplaster inte utgör en hälsorisk.

Mängden mikroplaster i vårt dricksvatten upptäcktes så pass nyligen att forskningen inte hunnit med. WHO efterfrågar därför ytterligare studier innan en slutsats kan dras om mikroplast i vatten är hälsoskadligt eller ej.

 

Vad är mikroplast?

Mikroplast är små bitar av plast som är mindre än fem millimeter. De flesta mikroplaster är så små att de inte kan ses med bara ögat. Partiklarna färdas genom havsströmmar och därför kan de också upptäckas på olika platser runt om i världen. 

När plast hamnar i hav eller naturen så bryts beståndsdelarna ner av solljus och vatten. Plastföremålet blir mindre och mindre. Plast försvinner dock inte helt utan blir bara till mindre delar. 

Människor kan få i sig mikroplast dels genom dricksvatten - som konstateras i rapporten, men också genom konsumtion av animaliska produkter. Detta beror på att havsdjur misstar mikroplast för plankton. När vi äter havsdjur finns det alltså en risk att vi också får i oss mikroplast.

Även om WHO inte ännu vet de exakta hälsoeffekterna av mikroplast så rekommenderar de att alla världens länder prioriterar att rena dricksvatten från mikroplast och bakterier. Den främsta rekommendationen är dock att sluta förorena haven med plast på en global nivå. Detta kräver mycket arbete. 

I nuläget släpps 8 miljoner ton plast ut i havet varje år - vilket motsvarar 19 ton plast per minut.

Källor

1. https://www.scimex.org/newsfeed/who-warns-were-all-drinking-microplastics,…
2. https://videnskab.dk/krop-sundhed/stor-who-rapport-vi-drikker-alle-mikropl…
3. https://ing.dk/artikel/who-foreloebig-ingen-tegn-paa-at-mikroplast-drikkev…

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil