Patienter med allvarlig sömnapné riskerar att dö tidigare

Patienter med allvarlig sömnapné riskerar att dö tidigare

Patienter inlagda på sjukhus för allvarlig sömnapné utstår en större risk för att utveckla följdkomplikationer som kan leda till en förtidig död. Patienterna riskerar också att utveckla hjärt- och lungsjukdomar.

Sömnapné är en vanlig sjukdom som ofta orsakar stora besvär för patientens dagliga liv och hälsa. En svensk studie har undersökt alla patienter som diagnostiserades med sömnapné i landet mellan 2000 och 2009 (start- och slutår inkluderat).

Studien är möjlig eftersom att Sverige har ett register som, precis som i de andra skandinaviska länderna, för journal över patienternas besvär regelbundet.  Under de nio åren registrerades 75 000 fall av sömnapné. I 60 000 av fallen fick patienten vård utanför sjukhuset och i 15 000 av fallen behandlades patienterna på sjukhus.

13% av männen och 21% av kvinnorna med sömnapné i studien dog en tidig död, av olika anledningar. För patienterna som behandlades utanför sjukhus är de motsvarande siffrorna för männen 6.5% och 21% för kvinnorna.

Som en referenspunkt vet vi att 3.5% i Sverige dör en för tidig död. 

 

Vad är sömnapné?

Tillståndet karaktäriseras av att patientens andning pausas till och från under sömnen. Att andningen pausas leder i sin tur till en försämrad blodcirkulation och också avbruten sömn. Enligt forskarna finns är sömnapné en underdiagnostiserad sjukdom så många får inte den hjälp de behöver.

Man uppskattar att 10-17% av medelålders män lider av måttlig eller allvarlig sömnapné och 3-9% av kvinnorna. Antalet personer som lider av sömnapné ökar. Måttlig och allvarlig sömnapné karaktäriseras av att patienten har mer än 15 pauser i andningen per timme.

Andningspauserna kallas ”apnoeas” och varar vanligtvis mellan 10 till 60 sekunder. I vissa fall kan patienter ha upp till 400 apnoeas per natt.

Resultatet blir att patienten ofta är trött om dagarna, vilket kan leda till sömnattacker och psykiska besvär. Vidare är sömnapné associerad med en ökad risk för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar. 

Personer som lider av sömnapné är oftare involverade i trafikolyckor. Barn som har sömnapné riskerar att utvecklas och växa mindre än vad de annars skulle. 

 

Större risk för en för tidig död hos patienter som är inlagda på sjukhus för sömnapné

I studien upptäcks att det finns en större risk för de inlagda patienterna att dö en för tidig död. Bland patienterna som inte var inlagda var skillnaden mindre.

Bland kvinnorna som blivit inlagda för sin sömnapné dog mer än dubbelt så många en för tidig död i jämförelse med den friska kontrollgruppen. Hos männen dog 70 procent fler en för tidig död i jämförelse med den friska kontrollgruppen. Antalet självmordsfall var högre för både män och kvinnor som led av sömnapné.

Forskarna lyckades inte säkra studien för eventuella påverkansfaktorer som till exempel fetma – vilket ökar risken för att utveckla sömnapné. Enligt forskarna så indikerar resultaten från studien att allvarliga fall av sömnapné kan vara en bakomliggande faktor till en för tidig död. Sömnapné kan också ha socio-ekonomiska konsekvenser, till exempel svårigheter att fullfölja sitt arbete.
 

Källor

1. https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurofysiologi…
2. https://academic.oup.com/aje/article/186/6/709/3831292

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil