Avslutade forskningsprojekt

Vill du delta i ett forskningsprojekt?

På denna sida hittar du information om aktuella forskningsprojekt, som söker försöksdeltagare.
Eftersom det tyvärr inte finns behandlingar till alla sjukdomar är vi väldigt tacksamma om du vill hjälpa oss att skapa nya och förbättrade behandlingsmöjligheter, som kan gynna både dig själv och andra i framtiden. Sveriges Hälsopanel hjälper till med att förmedla en kontakt mellan forskningsdeltagare och forskare, och därför behöver vi din hjälp. Du kan hjälpa till at främja forskning genom att anmäla dig till Sveriges Hälsopanel.

Vad är ett forskningsprojekt och hur går det till?

Det finns många olika definitioner på en klinisk studie. De flesta forskningsprojekt är biomedicinska eller sjukvårdsrelaterade forskningsundersökningar, som genomförs på människor, som följer ett noggrant utarbetat protokoll. Alla resultat från den kliniska studien samlas i en rapport som skickas till läkemedelsföretaget som står bakom studien.

Det finns olika typer av forskningsprojekt. Att delta i ett forskningsprojekt kan både betyda att du ska delta i en fysisk undersökning, men det kan även betyda att du enbart ska besvara ett frågeformulär. Detta beror på vilket typ av studie som forskningsprojektet är utformat efter. Du har rätt att få ytterligare information om det aktuella studiet, innan du väljer att delta, och du kan alltid ställa eventuella frågor till oss när vi kontaktar dig.
Alla forskningsprojekt är godkända av den Videnskabsetiske Komité (Danska Vetenskapsrådet) och Sveriges Hälsopanel är godkänt av Datatilsynet (Danska Datainspektionen).

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil