Integritetspolicy

Integritetspolicy

Gäller från: den 25 maj 2018

Denna integritetspolicy beskriver hur Hälsopanelen samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter och framför allt hur vi skyddar dem.

Innehållsförteckning

 1. Vilka vi är
 2. Så kontaktar du oss
 3. Vilka är dina uppgifter?
 4. Skydd av dina personuppgifter
 5. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
 6. Du avgör vad som händer med dina personuppgifter
 7. Om dina personuppgifter matchar en av de studier vi rekryterar till/hur vi använder informationen vi samlar in
 8. Vem kan få dina personuppgifter?
 9. Barn och tonåringar
 10. Ändringar av vår integritetspolicy
 11. Användning av cookies

1) Vilka vi är

Hälsopanelen ägs och företräds av Patiro ApS (hädanefter kallat Patiro). Hänvisningarna i denna integritetspolicy till ”oss”, ”vi” eller ”vår” gäller Patiro ApS, Tagholm 21, 9400 Nørresundby, Danmark.

Patiro samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter med syftet att koppla dig till kliniska studier som vi för närvarande rekryterar till. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter agerar Patiro i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, EU-förordning 2016/679) som personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi är ansvariga för att hantera dina personuppgifter säkert.

2) Så kontaktar du oss

Om du har några frågor kan du alltid nå oss direkt på vårt telefonnummer: +45 89 87 82 17 eller skicka ett e-postmeddelande till: info@halsopanel.se så besvarar vi alla frågor gällande hanteringen av dina personuppgifter.

3) Vilka är dina uppgifter?

När du blir medlem av Hälsopanelen går du genom en process där vi samlar in information om dig genom att be dig ange din kontaktinformation, adress, födelsedatum och hälsorelaterad information. Denna information är dina personuppgifter och vi behöver dem för att få reda på vilken klinisk studie du kan komma att delta i. Dessutom behöver vi uppgifterna för att kontakta dig om du matchar någon av de studier som vi för närvarande rekryterar till.

Genom att godkänna integritetspolicyn verifierar du att dina uppgifter stämmer och bekräftar att du förstår och godkänner användningen av dina personuppgifter så som de beskrivs nedan. Om du ändrar dig efter att ha gett godkännandet kan du alltid ta tillbaka det genom att kontakta oss (se kontaktinformation ovan) så raderar vi dina personuppgifter.

4) Skydd av dina personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas inte bara av vår höga kvalitet, standarder eller hängivenhet. De skyddas även av lagen, inom EU i synnerhet av Dataskyddsförordningen (GDPR) EU-förordning 2016/679.

Därför samlar vi in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och endast om du aktivt godkänner det.

Dina personuppgifter krypteras och behandlas konfidentiellt av ett litet antal godkända och utbildade Patiro-anställda. Personuppgifterna lagras på en server i norra Europa och förblir inom EU.

5) Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

För att kunna matcha dig med en klinisk studie samlar vi in, behandlar och lagrar följande information och personuppgifter: 

 • Information som du förser oss med genom att fylla i hälsoprofilen via Hälsopanelen.
 • Annan information som du förser oss med via e-post eller andra kommunikationskanaler i relation till din hälsoprofil eller undersökningar/frågeformulär som skickats till dig via e-post.
 • Dina svar på undersökningar gällande kundnöjdhet eller andra undersökningar vi utför.
 • Detaljer gällande dina besök på Hälsopanelen inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan data gällande kommunikation.

Om vi ser att till exempel felaktig information har angetts eller att åldersgränsen inte uppnåtts kan vi när som helst radera din profil.

När det kommer till kundtjänst använder vi din information (t.ex. e-postadress, telefonnummer, namn) för att lösa tekniska problem som kan uppstå eller för att svara på begäran om hjälp, för att analysera kraschinformation och för att reparera och förbättra tjänsterna.

6) Du avgör vad som händer med dina personuppgifter

Vi kommer alltid att se till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och endast används för att koppla dig till en klinisk studie som matchar din hälsoprofil, för att informera dig eller för att skicka hälsorelaterad e-post och mycket sällan ett sms.

Eftersom det är du som avgör vad som händer med dina personuppgifter gäller följande:

 • Vid begäran och utan kostnad kommer vi att skicka en kopia av alla dina lagrade personuppgifter, inklusive deras ursprung, mottagarna av uppgifterna och syftet med lagringen. Informationen kan fås med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Du har rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter.
 • Dina personuppgifter lagras tills du tar tillbaka ditt medgivande genom att kontakta oss för att få alla dina personuppgifter raderade, såvida vi inte lagenligt måste behålla dem längre. Om du vill att vi ska radera dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller post (se kontaktuppgifter ovan). I detta fall kommer uppgifterna att raderas inom 24 timmar från mottagandet och du kommer att få ett e-postmeddelande som informerar dig om att personuppgifterna raderats permanent från våra system.
 • Om du inte har gjort några förändringar i din hälsoprofil under de senaste 5 åren, kommer du att kontaktas 14 dagar innan planerad radering, för att informeras om att vi kommer att radera profilen på grund av inaktivitet. Om du vill behålla din profil måste du besvara e-postmeddelandet och ange att du vill behålla hälsoprofilen. Vid raderingen kommer du att få ett e-postmeddelande som informerar dig om att dina personuppgifter raderats. Om du ändrar dig kan du alltid skapa en ny hälsoprofil.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Patiro lagrar och behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) EU-förordning 2016/679. Du kan kontakta Patiro om du till exempel är intresserad av lagringen och behandlingen av dina personuppgifter, för att få alla dina uppgifter som lagras i Patiros databas eller för att få felaktiga uppgifter raderade eller ändrade.
 • Du har tillgång till dina personuppgifter dygnet runt genom att logga in på Hälsopanelen med dina inloggningsuppgifter.

 

7) Om dina personuppgifter matchar en av de studier vi rekryterar till/hur vi använder informationen vi samlar in:

 • Vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig via telefon för att verifiera dina personuppgifter och för att be dig om muntlig tillåtelse att vidarebefordra dessa till vetenskapliga institutioner med pågående forskningsprojekt (privata och offentliga institutioner). Dessa forskningsprojekt är alltid godkända av en forskningsetisk kommitté (REC = Research Ethics Committee).
 • Mängden personuppgifter som vidarebefordras begränsas till det absolut nödvändiga för att den vetenskapliga institutionen ska kunna kontakta dig och kontrollera din möjlighet att delta. 

Den vetenskapliga institutionen kommer att kontakta dig gällande hälsorelaterade frågor och deltagande i forskningsprojekt, t.ex. för att besvara frågeformulär, delta i intervjue eller testa en nyutvecklad produkt.

Kom ihåg att du alltid, oavsett vilket steg i processen som du befinner dig i, har möjlighet att lämna forskningsprojektet, även om det påbörjats. Du har inte förbundit dig till något och har inte skrivit på något kontrakt för att delta. Du behöver inte ange någon orsak varken till oss eller till forskningsteamet gällande varför du har beslutat lämna forskningsprojektet.

För forskning och utveckling: För att anpassa våra tjänster för dig och göra dem smartare, säkrare, integrerade och användbara för dig, använder vi samlade kunskapr om hur människor använder Hälsopanelen. Detta hjälper oss att felsöka och identifiera trender, användning, aktivitetsmönster och områden för integrering och förbättring av Hälsopanelen. Vi analyserar och aggregerar automatiskt regelbundet använda söktermer för att förbättra noggrannheten och relevansen av föreslagna ämnen som fylls i automatiskt när du använder sökfunktionen.  I vissa fall tillämpar vi dessa lärdomar på alla våra tjänster för att förbättra och utveckla liknande funktioner eller för att bättre integrera de tjänster du använder. Vi testar och analyserar även vissa funktioner med vissa användare innan vi gör dem tillgängliga för samtliga användare.

8) Vem kan få dina personuppgifter?

Normalt sett är forskningsinstitutioner den enda tredje part som dina personuppgifter vidarebefordras till. Vid ett fåtal undantagstillfällen måste vi dela dina personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter som har rätt att begära dina uppgifter.

Vi arbetar med tredje parts-tjänsteleverantörer för utveckling av webbplatsen och applikationer, hosting, underhåll, backup, lagring, virtuella infrastrukturer, betalning, analys och andra tjänster, vilket kan innebära att de har åtkomst till eller använder information om dig.  Om en tjänsteleverantör behöver åtkomst till information om dig för att utföra tjänster åt oss, gör de så under noggranna instruktioner från oss, inklusive policyer och procedurer utformade för att skydda din information.

9) Barn och ungdomar

Om den klinisk studien involverar minderåriga (under 18 år), krävs informerat samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare, för att de ska kunna delta i rekryteringsprocessen. När du svarar på enkäten har du möjligheten att fylla i kontaktuppgifter och hälsorelaterad information, på den minderårigas vägnar. Om den minderårigas profil passar den aktuella studien, hanteras kontakten via föräldrar eller vårdnadshavare.

10) Ändringar av vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy kan ändras med tiden. Vi kommer att meddela om ändringar av integritetspolicyn på denna sida och om det är större ändringar lägger vi till ett meddelande på Hälsopanelens webbplats eller skickar dig ett e-postmeddelande. Vi uppmuntrar dig att hålla dig informerad och läsa vår integritetspolicy när du använder Hälsopanelen så att du känner till vår praxis gällande information och hur vi skyddar din integritet.

Om du inte håller med om ändringarna av integritetspolicyn ber vi dig att sluta använda Hälsopanelen och använda kontaktinformationen ovan för att ta tillbaka ditt medgivande.

11) Användning av cookies

För mer information om hur vi använder cookies ber vi dig att läsa vår cookie policy.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil