Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: november 2023

Din integritet är viktig för oss. När du ger oss information via vår webbplats skyddar vi dem enligt denna policy. För att klargöra hur vi behandlar dina personuppgifter har vi uppdelat vår integritetspolicy i olika avsnitt, som framgår av innehållsförteckningen nedan.

Innehållsförteckning

 1. Kontaktinformation
 2. Information vi samlar in
 3. Behovet av dina personuppgifter
 4. Skydd av dina personuppgifter
 5. Behandling av dina personuppgifter
 6. Dina rättigheter
 7. Lagring av dina personuppgifter
 8. Barn och ungdomar
 9. Uppdateringar av vår integritetspolicy

Kontaktinformation

Sveriges Hälsopanel ägs och drivs av Patiro ApS. Eftersom Patiro (vi) behandlar dina personuppgifter följer Patiro den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR - förordning (EU) 2016/679) som är ansvarig för data, vilket innebär att vi är ansvariga för säker hantering av dina personuppgifter. Detta gäller inte bara inom EU. Vi behandlar också din data säkert och med stor omsorg i Storbritannien, USA och Kanada.

Patiro ApS

Tagholm 21

9400 Nørresundby

Danmark

CVR nr.: DK35660348

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på info@halsopanel.se eller +45 89 87 82 17, där vi kommer att svara på alla dina frågor om hanteringen av dina personuppgifter.

Information vi samlar in

När du besöker Sveriges Hälsopanel samlar vi in personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress, platsdata och IP-adress. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om de uppgifter vi samlar in.

Känslig information

När du registrerar dig på Sveriges Hälsopanel samlar vi också in känslig information, vilket är en särskild kategori av personuppgifter som behandlas enligt mer restriktiva regler. När vi nämner personuppgifter i denna integritetspolicy ingår känslig information här. Det kan vara information om etniskt ursprung, genetisk information och hälsouppgifter.

Denna insamling kommer att begränsas till specifikt och nödvändigt data om potentiella deltagare i kliniska prövningar, där det är nödvändigt för att fastställa lämpligheten för specifika kliniska prövningar. Dessutom kommer den känsliga informationen att begränsas till vad som är nödvändigt för de ändamål den behandlas för.

Känslig information som kan samlas in inkluderar:

 • Medicinska tillstånd
 • Tillståndets svårighetsgrad
 • Medicinska testresultat
 • Längd och vikt
 • Livsstil/vanor (t.ex. motion, rökning)
 • Tidigare medicinska procedurer
 • Medicinska symptom
 • Etnicitet
 • Befintlig deltagarstatus eller vilja att delta i en klinisk prövning
 • Val av läkare eller medicinsk klinik

Om du väljer att lämna dina personuppgifter till oss kommer vi att använda dem för att förse dig med den information du har begärt (som kan avse våra produkter eller tjänster), eller för att kommunicera med dig via telefon, e-post eller sms för andra ändamål som du har begärt i din förfrågan.

Behovet av dina personuppgifter

Patiro samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter med syfte att ansluta dig till en klinisk studie och kontakta dig vid matchning. För detta behöver vi dina personuppgifter, varvid vi vid matchning kommer att kontakta dig via telefon för att verifiera dina personuppgifter och samla in muntligt samtycke för att kunna vidarebefordra dina uppgifter till vetenskapliga institutioner som genomför forskningsprojekt. Dessa forskningsprojekt är dessutom utan undantag godkända av en etikkommitté.

Skydd av dina personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas inte bara av vår kvalitet, engagemang och ambitiösa standarder. De skyddas också av lagen. Inom Europeiska unionen skyddas dina uppgifter särskilt av dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679). Därför samlar, behandlar och lagrar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, och endast om du ger samtycke till att vi får behandla dina uppgifter.

Behandling av dina personuppgifter

Normalt sett är vetenskapliga institutioner den enda tredje parten dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till. I mycket få undantagsfall måste vi dela vissa specifika personuppgifter med lagstiftande myndigheter, reglerande organ eller andra myndigheter som har befogenhet att begära dina data.

Det kan finnas fall där vi överför personuppgifter som samlats in via denna webbplats till anknutna tredjepartsleverantörer, såsom IT-supporttjänster, kundserviceleverantörer och andra tjänsteleverantörer som stödjer oss och underlättar de tjänster vi tillhandahåller dig. Data som tillhandahålls till dessa tredjepartsleverantörer är anonymiserade, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera den berörda personen.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter när det gäller hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Vi vill informera dig om dessa rättigheter.

 • Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Dessutom har du åtkomst till dina personuppgifter dygnet runt genom att logga in på Hälsopanel med dina inloggningsuppgifter.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser är felaktig.

 • Rätt till radering

Du har rätt att bli bortglömd, vilket innebär att dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras. Om du vill att dina personuppgifter raderas, kontakta oss via e-post, post eller telefon. Vi vill dock påpeka att detta endast gäller under vissa omständigheter, eftersom det kan finnas fall där vi är lagligt skyldiga att behålla dina personuppgifter under en tid och kanske inte kan radera dem omedelbart.

 • Rätt till begränsning av behandlingen

Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar det sätt vi använder dina personuppgifter på. Detta fungerar också som ett alternativ till begäran om att vi tar bort uppgifterna som nämnts ovan.

 • Rätt att återkalla samtycke

På Sveriges Hälsopanel ber vi dig att ge samtycke till kakor och villkoren i denna integritetspolicy. Du har alltid möjlighet att dra tillbaka detta samtycke här. Detta gäller också om du väljer att fylla i undersökningens frågeformulär på Hälsopanel, där du ger samtycke till insamling av din hälso-data och med samtycke tillåter Hälsopanel att lagra personuppgifter för användning i andra undersökningar. Du kan återkalla detta samtycke här. Dessutom kan din data vara användbar vid sökningen efter nya potentiella försökspersoner och kan möjligen användas för sådana ändamål.

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi överför de data vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig under vissa förutsättningar.

 • Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Du kan kontakta oss via e-post eller telefon, och om du upplever en situation där du vill lämna in ett klagomål kan du göra detta till en tillsynsmyndighet.

 • Så här kan du utöva dina rättigheter

Du kan utöva någon av ovanstående rättigheter genom att kontakta oss på info@halsopanel.se eller +45 89 87 82 17. Vi kan be dig om ytterligare information för att verifiera din identitet och förbehåller oss rätten att begränsa eller avvisa din begäran om du inte tillhandahåller tillräcklig information för att verifiera din identitet.

Som nämnts ovan kan det uppstå situationer där vi har rätt att neka eller begränsa dina rättigheter på grund av juridiska omständigheter. Observera också att om du framför ogrundade, upprepade eller överdrivna begäranden.

 • Hur du utövar dina rättigheter

Du kan utöva någon av de ovanstående rättigheterna genom att kontakta oss på info@halsopanel.se eller +45 89 87 82 17. Vi kan be dig om ytterligare information för att verifiera din identitet och förbehåller oss rätten att begränsa eller avvisa din begäran om du inte lämnar tillräcklig information för att verifiera din identitet.

Som nämnts ovan kan det uppstå situationer där vi har rätt att neka eller begränsa dina rättigheter på grund av juridiska omständigheter. Observera även att om du framför obefogade, upprepade eller överdrivna begäranden (som bedöms vara obefogade enligt vår rimliga bedömning) för att få tillgång till dina personuppgifter kan du debiteras en avgift, som är underkastad en maximal gräns enligt gällande lag.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Detta görs om inte en längre lagringstid krävs eller är tillåten enligt lag eller för att på annat sätt uppfylla en rättslig skyldighet. Vi granskar regelbundet de data vi lagrar och raderar eller anonymiserar dem när vi inte längre behöver dem.

Barn och ungdomar

Om den kliniska studien involverar minderåriga (under 18 år) måste föräldrar eller en laglig vårdnadshavare ge sitt samtycke för att de ska kunna delta i rekryteringsprocessen. Vid besvarandet av enkäten är det möjligt att fylla i kontaktinformation och hälsoinformation på vägnar av den minderårige. Om den minderårige matchar en aktuell studie övervakas kontakten med den minderårige genom föräldrarna eller vårdnadshavaren.

Uppdatering av vår integritetspolicy

Vi är åtagna att följa de grundläggande principerna för integritet och dataskydd. Därför granskar vi regelbundet denna integritetspolicy för att hålla den uppdaterad och i linje med gällande principer och lagstiftning. Integritetspolicyn kan ändras utan förvarning, varför vi uppmanar besökare att hålla sig informerade och läsa vår integritetspolicy genom att använda Sveriges Hälsopanel för att få information om vår informationspraxis och hur Patiro skyddar din integritet.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil