Om Sveriges Hälsopanel

Om Sveriges Hälsopanel

Sveriges Hälsopanel är en hemsida som fungerar likt en databas, där sjuka och friska människor kan bli medlemmar och därmed potentiella försöksdeltagare. Sveriges Hälsopanel har som syfte att främja forskningen genom att bygga en bro mellan patienter och sjukvårdspersonal - och vi är din möjlighet för att anmäla dig som försöksperson, om du önskar att bidra till att främja forskningen och hjälpa sjuka svenskar i framtiden.

När du anmäler dig till Sveriges Hälsopanel kommer du med stor sannolikhet att vara med till att säkerställa framtidens behandlingsmöjligheter för barn, vuxna och äldre, som lider av kroniska sjukdomar.

 

Vem kan anmäla sig till Hälsopanelen?

Alla kan anmäla sig och vi uppmanar alla som intresserar sig för hälsa och sjukvård och/eller gärna vill hjälpa till att förbättra framtidens behandlingsmöjligheter för sjukdomar såsom cancer, diabetes, artros, Alzheimers sjukdom m.m. att anmäla sig till Sveriges Hälsopanel. Som medlem är du med i kampen om att hitta botemedel mot nutidens och framtidens förfärliga sjukdomar.

Sveriges Hälsopanel arbetar just nu inom många olika sjukdomsområden, och både sjuka, friska och anhöriga kan anmäla sig. När du anmäler som potentiell försöksperson kan du bli kontaktad av oss, om din sjukdomsprofil passar till ett kommande forskningsprojekt – som alltid först blivit godkänt av Videnskabsetiske Komite. 

 

Vad får du ut av att anmäla dig till Hälsopanelen?

Det är frivilligt att anmäla sig till Sveriges Hälsopanel. Det tar ca 5-7 minuter att registrera dig, och ditt bidrag som försöksperson kan sannolikt bidra till att kurera framtidens sjukdomar. Har du själv drabbats av en allvarlig kronisk sjukdom, eller har du en nära anhörig som drabbats? Då har du kanske själv upplevt en känsla av maktlöshet, på grund av bristande behandlingsmöjligheter. Men genom att delta i seriösa och godkända forskningsprojekt har du möjligheten att hjälpa andra familjer och personer som är sjuka till en bättre framtid. Om du önskar att bidra till att främja forskningen och sjukvården i Sverige, så anmäl dig till Hälsopanelen redan idag - hjälp vetenskapen att utvecklas och rädda liv.

Ett bra liv är att kunna ge och ta. Genom att hjälpa dig själv, hjälper du andra.

 

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil