Det finns inga bevis på att våldsamma datorspel leder till ett mer våldsamt beteende

Det finns inga bevis på att våldsamma datorspel leder till ett mer våldsamt beteende

Brittiska forskare motbevisar teorin om att våldsamma datorspel leder till ett mer våldsamt beteende hos unga personer. Information om detta fås från en ny studie, publicerad tidigare i år.

Datorspel har sedan länge varit föremål för kritik. Många har hävdat att unga personer blir mer våldsamma av att spela datorspel med våldsinslag.

Frågan om huruvida våldsamma datorspel leder till ett våldsamt beteende är särskilt aktuell i USA, där masskjutningar resulterat i många dödsfall på senare tid. En av de senaste gärningsmännen var en flitig besökare på det anonyma chattforumet 8chan. Detta har upprört Donald Trump som menar att våldsamma datorspel är problematiska och behöver tas itu med. 

Tidigare studier har visat korrelation mellan våldsamt beteende och våldsamma datorspel. Dock har sambanden aldrig förklarats – vad leder till vad? Alltså, leder ett spelande av våldsamma datorspel till att personen blir våldsam, eller beror sambandet på att våldsamma kriminella personer helt enkelt dras till våldsamma datorspel? Och om så är fallet; blir den våldsamma personen då ännu mer våldsam av datorspelen?

 

Studien rättar till felen i tidigare undersökningar

Studien, som är gjord av forskare från Oxford och Cardiff University, har examinerat över tusen unga britter mellan 14-15 år som spelar våldsamma datorspel. Studien skiljer sig från de tidigare på området; tidigare forskare har låtit de unga försökspersonerna utvärdera sitt eget beteende, men så gick man inte till väga i den nya studien.

Forskarna menar att självutvärderingen är en fallgrop i de tidigare studierna – de unga personerna kan ha svårigheter med att bedöma sitt egna beteende och utvärderingen blir därmed otillförlitlig. I den nya studien är det istället vårdgivarna till de unga personerna som får ansvaret att utvärdera förändringar i beteende över tid.

De två forskarna skriver i sin rapport att dessa steg tas för att minimera risken av fel under självrapportering.

Vidare poängterar forskarna att tidigare studier, som har visat en korrelation mellan våldsamma datorspel och våldsamt beteende kan antas vara partiska. Partiska studier uppstår när forskare strävar efter att publicera något sensationellt för att upprätthålla prestige. En korrelation behöver inte betyda att det finns ett samband.

 

Ingen koppling har funnits – ännu

Forskarna skriver att de antar att studien besvarar nyckelfrågorna om huruvida unga personers vanor av våldsamma datorspel har en mätbar effekt på aggressivt beteende i den riktiga världen. Baserat på våra bevis så är svaret nej.
Ingen koppling hittades mellan varken pojkarna eller flickorna som deltog i studien.

Forskarna skriver avslutningsvis att även om deras studie är den första på området med tillförlitlig metod, så ska inte resultatet ses som en absolut sanning. Det är inte förrän ytterligare studier, som bygger på denna nya hypotes, har publicerats so vi kan börja få ett tydligare svar på frågan.
 

Källor

1. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.171474#d3e527

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil