Forskningsprojekt om Hyperhidros (Överdriven svettning) söker deltagare

Forskningsprojekt om Hyperhidros (Överdriven svettning) söker deltagare

Hyperhidros är allmänt känt som överdriven svettning.

Många människor lider av konstant överdriven svettning, inte bara när de sportar, jobbar hårt eller på grund av varmt väder. Denna typ av svettning påverkar flera hundra tusen människor bara i Sverige och det är en erkänd sjukdom,  som det emellertid är få som vill prata om s. Denna så kallade ”primär hyperhidros” orsakas av bristfällig reglering av svettkörtlarna. Detta har ofta en stor inverkan på de drabbades livskvalité, eftersom de skäms över stora synliga svettfläckar på sina kläder vilket tenderar att stöta bort  andra människor. Detta gör det nästintill omöjligt att gå på dejt och sociala interaktioner med vänner, släktingar samt kollegor kan vara svår att upprätthålla. Detta leder inte bara till ensamhet, men det kan också leda till karriärsproblem och t.o.m. arbetslöshet.

 Ytterligare studier behövs för att utveckla nya och bättre behandlingsalternativ. Om du vill delta, kan du fylla i denna enkät och baserat på detta  kommer du att bli kontaktad, om du passar för forskningsprojektet.

 

Plats(er):  

  • Borås
  • Göteborg
  • Lund
  • Stockholm
  • Örebro
  • Malmö
  • Helsingborg

 

Ersättning:

Det kostar inget extra att delta i studien, eftersom sponsorn förser dig med medicinen och alla tester studien kräver. De vanliga behandlingskostnaderna kommer att finansieras av sponsorn.

 

Ersättning i denna studie:

Det kostar inget extra för dig som deltagare i denna kliniska studie. Du kommer att få reseersättning i form av ett fast belopp på 30 € per besök, som kompensation för de utgifter som tillkommer i samband med studien, under hela förloppet.

Vänligen notera att denna reseersättning möjligtvis måste beskattas; du behöver eventuellt även rapportera den till myndigheter så som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

 

Vem kan delta?

  • Män och kvinnor
  • Ålder: 18 till 65 år 
  • Diagnostiserad med svår primär axillär Hyperhidros

Andra kriterier måste eventuellt uppfyllas innan du kan bli kvalificerad för att delta i studien. För att ta reda på om denna studie passar dig, vill vi gärna att du svarar på vår enkät genom att klicka på knappen här nedanför. Om du kvalificeras kommer du, tillsammans med en läkare från studiekliniken, avgöra om studien är lämpad för dig.

 

Besök på kliniken:

Under den kliniska studien, kommer du behöva besöka kliniken vid bestämda tider. Detta behövs för att kunna utföra olika bedömningar, som måste ske vid specifika tidpunkter. Denna studie är indelad i två faser (mer information nedan).

Fas A (Denne fas har slutförts):

Denna fas pågår i 7 veckor, där totalt 5 klinikbesök ingår (inklusive screening). (8 veckor ifall ett extra besök behövs)

Placebo kommer ges till 50% av deltagarna.

Översikt av klinikbesöken i Fas A

Om du, efter att Fas A är avslutad, vill delta i Fas B kommer du att få aktiv behandling i ytterligare 68 veckor; då ingår 6 extra klinikbesök och ett uppföljningsbesök 4 veckor efter den sista behandlingen; dessutom måste du komma till kliniken var fjärde vecka för att få ny medicin.

Fas B:

Fas B börjar inte förrän att Fas A är avslutad.

Denna fas pågår i 79 veckor där totalt 10 besök på huvudkliniken ingår.

Placebo ingår inte i denna fas.

Översikt av klinikbesöken i Fas B

De två första besöken är screening-besök. Detta innebär att om du som har deltagit i Fas A kommer börjar på besök 5 i Fas B.

Om de två faserna:

Du kommer inte kunna välja vilken fas du vill delta i. Fas A kommer att pågå från att studien startar tills att den är avslutad. När Fas A är avslutad, kommer Fas B att påbörjas.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil