Deltagare sökes till forskningsprojekt om huvud- och halscancer

Deltagare sökes till forskningsprojekt om huvud- och halscancer

Ca 700 drabbas av huvud-/halscancer varje år. Till det här projektet söker vi patienter som är diagnosticerade med en eller flera av sjukdomarna.

Syftet med den här studien är att utvärdera den kliniska effekten och säkerheten av en försöksmedicin för behandling av huvud- och halscancer. Ett av läkemedlen har godkänts av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) samt Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för en del typer av cancer, inklusive specifika typer av huvud- och halscancer. Det andra läkemedlet har godkänts för metastatiskt melanom, antingen som ensamt läkemedel eller i kombination med ovanstående. Trots att läkemedlet är godkänt för dessa syften måste det fortfarande granskas när det gäller effektivitet och säkerhet i samband med behandling av huvud- och halscancer, och anses därför som en försöksmedicin i den här studien. 2 olika kombinationsbehandlingar undersöks under den här kliniska studien:

  • Försöksmedicin + ett läkemedel (som är kliniskt bevisat för behandling av huvud-/halscancer)
  • Ett läkemedel som är kliniskt bevisat för behandling av huvud-/halscancer.

Vid deltagande i den här studien har du 67 % chans att få behandling (1) och 33 % chans att få behandling (2).

 

Vem kan delta?

Vi letar efter både män och kvinnor som är över 18 år och har diagnosticerats med cancer i huvud eller hals. För att se om du är lämplig för studien klickar du på knappen nedan och svarar på frågorna.

Det finns andra krav som måste uppfyllas för att man ska kunna delta i studien. Om du är förkvalificerad kan du tillsammans med studieläkaren avgöra om den här studien är lämplig för dig.

 

Vad krävs av mig som deltagare?

Innan studien startar kommer du på ett besök där du undersöks, du får även läsa och skriva på ett godkännande innan några studierelaterade procedurer genomförs. Ett antal tester utförs för att avgöra om du är en lämplig kandidat för studien.

Under studien kommer du att få besöka kliniken regelbundet för behandling och/eller kliniska utvärderingar och tester. Dessa besök kan ske varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden, beroende på vilken fas av studien du befinner dig i.

 

Mer information om deltagande i studien

Deltagandet i studien kommer inte att innebära extra kostnader utöver din vanliga behandling, då läkemedelsföretaget står för studiemedicinen och alla nödvändiga tester. De vanliga behandlingskostnaderna finansieras av staten, ditt försäkringsbolag eller av dig, beroende på var du bor.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil