Magcancer

Magcancer

Vad är magsäckscancer?

Magsäckscancer karaktäriseras av okontrollerad växt av abnorma celler i magsäckens slemhinna. Den okontrollerbara cellväxten uppstår på grund av ändringar i cellernas arvsmassa (DNA) som finns i cellkärnan. Ändringar medför abnorma celler med ökad celldelning. Den snabba celldelningen resulterar i utvecklingen av en tumör (svulst/knuta) i magsäckens slemhinna. Abnorma celler, som växer ohämmat, kan inte ändras tillbaka till normala celler.

Tumörer som inte sprider sig till andra organsystem kallas för benigna (godartade) tumörer.

En annan typ av tumörer är maligna tumörer (ondartade). Maligna tumörer är mycket allvarligare eftersom de växer mer aggressivt och kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Tumörcellerna sprids ofta via blodet eller lymfsystemet. Tumörer som spridit sig och börjat växa i andra organsystem kallas för metastaser (dottertumörer). När cancerceller sprider sig till andra organsystem blir de mycket svårare att bekämpa.

 

Vilka symtom ses vid magsäckscancer?

Symtom på magsäckscancer kommer ofta smygande. Därför tar det ofta ganska lång tid innan du upplever märkbara symtom. Symtom vid magsäckscancer är:

 • Illamående
 • Kräkningar – mer än en gång per månad, samt eventuellt blod från sår i magsäcken.
 • Nedsatt aptit
 • Blodbrist
 • Trötthet
 • Oönskad viktminskning
 • Långvarig feber utan uppenbar orsak
 • Halsbränna och sura uppstöt
 • Känsla av uppblåsthet efter måltid
 • Problem med att svälja mat
 • Bröstsmärtor

Har du upplevt flera av ovanstående symtom i mer än 3–4 veckor, bör du ta kontakt till din närmaste vårdcentral. Jo snabbare cancern upptäcks, desto bättre är prognosen.

 

Vilka orsaker finns det till magsäckscancer?

Utvecklingen av cancer är ett resultat av snabb och okontrollerad cellväxt av abnorma celler. Normala celler bildas, växer och dör, medan abnorma celler bara växer konstant. När normala celler dör kallas detta för apoptos, vilket betyder programmerad celldöd. Abnorma cancerceller har förmågan att undvika programmerad celldöd, samt delar sig ohämmat.

Magsäckscancer uppstår på grund av ändringar av arvsmassan (DNA) i cellkärnan. Ändringarna kallas även för mutationer. Mutationerna kan uppstå spontant eller som ett resultat av yttre påverkningar såsom kontakt med cancerframkallande ämnen. Cancerframkallande ämnen är hälsoskadliga ämnen som potentiellt kan skada cellernas DNA och leda till utvecklingen av cancer. Exempel på cancerframkallande ämnen är salt och rökt mat och alkohol, när det kommer i kontakt med magsäckens slemhinna. Andra orsaker till magsäckscancer är ännu oklara.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid magsäckscancer?

Vid misstanke om magsäckscancer kan du bli undersökt med ett gastroskop (slang med kamera) som förs ned i magsäcken via munnen. Dessutom kan läkaren ta vävsprover (biopsier) av slemhinnan i samband med den gastroskopiska undersökningen. Cellerna från slemhinnan analyseras därefter för eventuella abnorma cancerceller.

Vid magsäckscancer är det oftast kirurgi som utgör den primära behandlingen. Därefter kan behandlingen suppleras med cellgifter och strålning. Operationen består av att eliminera de sjuka/abnorma cellerna från magsäcksslemhinnan. Om tumören är stor och börjat växa in i själva magsäcksväggen, kan det ibland vara nödvändigt att ta bort stora delar av magsäcken.

Träning har en positiv effekt vid magsäckscancer. Studier har visat att cykling, simning, styrketräning och konditionsträning bidrar till att förbättra livskvaliteten. Dessutom hjälper den fysiska aktiviteten mot trötthet och den nedsatta aptiten.

Alkohol, rökt och salt mat och rökning har en negativ effekt vid magsäckscancer. Dessa faktorer kan även förvärra tillståndet ytterligare, utöver att öka risken för att utveckla magsäckscancer.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil