Levercancer

Levercancer

Vad är levercancer?

Levercancer karaktäriseras av okontrollerad växt av abnorma celler, som är lokaliserade i levern. I cellerna uppstår det en ändring i generna som finns inuti cellkärnan. Detta resulterar i celler med en onormalt snabb och okontrollerad celldelning. Dessa abnorma celler kan inte återgå till en normal cellfunktion utan delar sig ohämmat och skapar en tumör (knuta/svulst), bestående av abnorma celler i levern.  

Tumörer som inte sprider sig till andra organsystem kallas för benigna (godartade) tumörer.

En annan typ av tumörer är maligna tumörer (ondartade). Maligna tumörer är mycket allvarligare eftersom de växer mer aggressivt och kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Tumörcellerna sprids ofta via blodet eller lymfsystemet. Tumörer som spridit sig och börjat växa i andra organsystem kallas för metastaser (dottertumörer). När cancerceller sprider sig till andra organsystem blir de mycket svårare att bekämpa.

Primär levercancer, d.v.s. cancer som uppstår i levern, är relativt ovanligt. Levercancer förekommer oftast som ett resultat av spridning från en malign tumör, som är lokaliserad till ett annat organsystem i kroppen. Metastaser i levern kallas således för sekundär levercancer. Maligna tumörer som sprider sig till levern stammar ofta från tjock- eller ändtarm.

I Sverige får ca. 350 personer diagnosen levercancer varje år. Det är oftast män över 60 år som drabbas av sjukdomen.

 

Vilka symtom ses vid levercancer?

Symtom på levercancer är:

  • Trötthet
  • Känsla av utmattning
  • Nattliga svettningar
  • Lätt feber med kallsvettningar
  • Smärta i övre högra del av magen
  • Nedsatt aptit
  • Ofrivillig viktminskning
  • Ikterus (gulfärgad hud och ögonvitor), samt eventuellt hudklåda.

Om det rör sig om sekundär levercancer kan ytterligare symtom från andra organsystem (från primärtumören) förekomma.

 

Vilka orsaker finns det till levercancer?

Primär levercancer är ofta av typen hepatocellulär cancer och kan nästan alltid associeras till skrumplever.  Skrumplever kan orsakas av en virusinfektion med hepatit A-E-virus, men även andra sjukdomar samt alkoholmissbruk och andra miljöfaktorer kan leda till skrumplever.
Sekundär levercancer uppstår på grund av spridning av cancerceller från andra organsystem i kroppen. Cancerceller från tjocktarmen, ändtarmen, bröst eller magsäck har en tendens att sprida sig till levern.

Hur ställs diagnosen levercancer?
Vid misstanke om levercancer kan du bli undersökt av läkare på ett sjukhus. Dessa undersökningar kan inkludera blodprov, ultraljudsundersökning av levern samt DT/MR-skanningar. I vissa fall kan läkaren även ta vävsproven (biopsi) från levern för att avgöra vilket typ av cancer det rör sig om.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid levercancer?

Behandlingen kan variera beroende av lokalisation, cancertyp, spridning och svårighetsgrad. Hepatocellulär cancer, d.v.s. cancer som uppstår i levern, kan inte behandlas med cellgifter. Om cancern inte har spridit sig och enbart är lokaliserad till en liten del av levern kan cancern i vissa fall tas bort via ett kirurgiskt ingrepp. I vissa fall är levertransplantation den enda möjliga utvägen. Men om varken cellgifter, operation eller transplantation är möjligt kvarstår palliativ terapi d.v.s. smärt- och symtomlindrande behandling.

För att undgå förvärring av tillståndet bör den drabbade undvika alkohol i så stor utsträckning som möjligt.  

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil