Matsmältningsbesvär

Matsmältningsbesvär

Vad är matsmältningsbesvär?

Matsmältningsbesvär kallas även för dyspepsi, vilket ordagrant betyder dålig matsmältning på grekiska. Dyspepsi kan användas för att beskriva en rad olika obehagliga symtom från magsäcken och tolvfingertarmen. Symtomen kan allt från svagt brännande eller stickande till smärtsamt, och uppstår i samband med måltid. Förekomsten av dyspepsi efter måltid varierar från person till person.

I Sverige lider ca. 20% av befolkningen av dyspepsi i varierande grad, men endast en bråkdel söker hjälp för besvären. Tillståndet är inte ondartat, men om du lider av återkommande eller konstant dyspepsi bör du bli undersökt av en läkare.

 

Vilka symtom ses vid matsmältningsbesvär?

Dyspepsi kan förekomma både i kroniska form och som periodvis återkommande besvär. De vanligaste symtom på dyspepsi är:

  • Tidig mättnadskänsla
  • Känsla av obehag i magsäcken efter måltid
  • Illamående
  • Sura uppstöt och halsbränna efter måltid
  • Förstoppning
  • Ökad mängd luft i magen

 

Vilka orsaker finns det till matsmältningsbesvär?

Dyspepsi kan orsakas av en rad olika sjukdomar. Dessa involverar bl.a. magsår, reflux, magcancer, inflammatoriska tarmsjukdomar, livsmedelsallergi, magsjuka, samt inflammation i magsäcken (gastrit).  Ofta är det svårt att hitta en bakomliggande orsak till matsmältningsbesvären, och om detta är fallet kan du få diagnosen dyspepsi. Vid funktionell dyspepsi finns det således ingen naturlig förklaring på dina symtom, men det kan handla om ett komplext samspel av ökad känslighet i magsäcksslemhinnan, långsam tarmtömning, nedsatta tarmrörelser. Psykiska faktorer som stress, ångest och nedstämdhet kan även medföra dyspepsi. 

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid matsmältningsbesvär?

Eftersom dyspepsi kan uppstå på grund av många olika orsaker, måste behandlingen rättas mot just din bakomliggande/utlösande orsak. Om dyspepsin beror på magsår kan medicin som t.ex. Omeprazol (protonpumpshämmare) lindra besvären genom att minska magsyra-produktionen i magsäcken. Antibiotika kan även hjälpa vid magsår som orsakats av en bakterie. Men om dyspepsin uppstår på grund av psykiska problem består behandlingen primärt av samtalsterapi för att se över din livssituation och mentala hälsa/ohälsa. Om matsmältningsbesvären är orsakade av livsmedelsallergi, bör du så vitt som möjligt undvika dessa allergiframkallande livsmedel.

Det finns således ingen specifik behandlingsmetod mot dyspepsi, utan behandlingen är helt beroende av den/de utlösande orsakerna. Om din vardag påverkas betydligt av ovanstående symtom, eller om dina besvär är konstanta, bör du ta kontakt till en läkare för att utreda orsaken till just dina besvär.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil