Magsår

Magsår

Vad är magsår?

Magsår innebär sår i magsäckens slemhinna, som uppstår på grund av en skada i slemhinnan. Såret kan även vara lokaliserat till första delen av tolvfingertarmen, som är i förbunden med magsäcken.

Den mat som vi äter passerar från munnen ner till matstrupen och vidare till magsäcken och senare tolvfingertarmen. Därefter passerar resterna vidare till tunn- och tjocktarmen, och till sist försvinner de ur kroppen via ändtarmen i form av avföring.

 

Vilka symtom ses vid magsår?

Symtomen vid magsår kommer ofta smygande och är väldigt ospecifika. Därför kan många drabbas av magsår utan att märka det, eller misstolka symtomen. Symtom på magsår:

  • Matsmältningsbesvär
  • Smärta och känsla av obehag i magen. Smärtan vid magsår är sällan konstant, och förvärras efter måltider. Men sår i slemhinnan i första delen av tolvfingertarmen ger konstanta och även nattliga smärtor, som lindras av måltider.
  • Halsbränna, eller brännande känsla i magsäcken
  • Trötthet
  • Blek hud
  • Kräkningar med blod från blödande magsår
  • Ofrivillig viktminskning

 

Vilka orsaker finns det till magsår?

Orsaken till magsår är skada på magsäcksslemhinnan på grund av magsyra – en yra som friges av celler i magsäcksslemhinnan när du intar en måltid. Syran hjälper kroppen att nedbryta maten i magsäcken, samt skyddar kroppen från oönskade mikroorganismer. Magsäcken skyddas av en slemliknande hinna, som består av mucin från mucin-producerande celler. Om denna skyddande hinna skadas, kan magsyran orsaka frätande skador på magsäcksslemhinnan, vilket leder till magsår.

De två vanligaste orsakerna till magsår är bakterien Helicobacter Pylori och användning av NSAID-preparat (smärt- och inflammationsdämpande medicin).  Långvarig användning av NSAID ökar risken för magsår, eftersom medicinen medför en nedsatt produktion av mucin skyddar magsäcksslemhinnan.

Alla människor kan utveckla magsår, men tillståndet ses oftast hos vuxna. Risken att drabbas som barn ökar om föräldrarna röker, eller lider av magsår. Andra riskfaktorer är alkohol och salt och rökt mat.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid magsår?

Behandlingen av magsår kan bestå av medicin som nedsätter produktionen av magsyra. Dessa läkemedel kallas H2-blockare eller protonpumpshämmare. Om magsåret orsakats av bakterien Helicobacter Pylori kan behandlingen suppleras med relevant antibiotika. Därutöver kan läkaren skriva ut medicin som skyddar magsäcksslemhinnan mot magsyran, medan såren läker.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil