Kranskärlsoperation (Coronary Artery Bypass Grafting)

Kranskärlsoperation (Coronary Artery Bypass Grafting)

Vad är en kranskärlsoperation?

En kranskärlsoperation (som även kallas CABG; coronary artery bypass grafting) är ett ganska avancerad kirurgiskt ingrepp som används till behandling av blodproppar eller förträngning i hjärtats kranskärl. Blodproppar och förträngningar kan hämma blodflödet och leda till att hjärtat inte får tillräckligt med syre. Själva operationen går ut på att låna ett blodkärl från ett annat ställe på kroppen, och leda blodflödet förbi förträngningarna.

PCI (percutaneous coronary intervention) är en alternativ och mer simpel behandling vid samma tillstånd. Vid PCI används en slags ballong som först in i det afficierade kärlet, och utvidgar det inifrån. När en ballong-operation inte är tekniskt möjlig att genomföra, används den med avancerade kranskärlsoperationen. En kranskärlsoperation är väldigt fysiskt och psykiskt påfrestande för patienten.

 

Själva operationen

Operationen utförs genom att ett blodkärl från ett annat ställe på kroppen lånas för att leda blodflödet förbi blodproppen eller förträngningen. Oftast används ett blodkärl som sitter på bröstkorgens framsida, och som försyner bröstmuskler och revben med blod. Kärlen blir tillgängliga genom att bröstkorgen öppnas via ett snitt längs bröstbenet. Men kärl från armen eller benet kan även användas. Patienten är fullt bedövad, dvs. sövd, medan operationen genomförs.

Operationen tar vanligtvis ca 2,5–3 timmar. Medan operationen utförs får kroppen hjälp med att andas och pumpa blod, med hjälp av en hjärt-lungmaskin. Maskinen syresätter blodet och rensar det från koldioxid, samt säkrar ett konstant blodflöde. Men det är inte alltid nödvändigt att tillsluta en hjärt-lungmaskin vid alla kranskärlsoperationer.

 

Efter operationen

Efter operationen ska du förbi inlagd på avdelningen i ett par dagar. Men vid eventuella komplikationer kan det bli nödvändigt att förlänga inläggningsperioden. Det är viktigt att du vilar och rör dig försiktigt under den första tiden efter operationen. Du kommer att uppleva trötthet och smärta från bröstkorgen, men dess symptom kommer att försvinna efter ca. 1 månad.

Det är ytterst viktigt att inte överbelasta kroppen, eller sträcka huden omkring bröstkorgen, vilket kan ske vid t.ex. tunga lyft. Därför är det även viktigt att tänka på att inte röra armarna för mycket. Du ska självklart inte förbi helt immobil, utan får mer än gärna vara fysiskt aktiv så snart som du blivit utskriven. Men håll dig till lättare aktiviteter i början av återhämtningstiden, som exempelvis promenader. Genom att vara fysiskt aktiv förbättras hjärtats pumpkraft och syresättning av blodet, och kroppen återhämtar sig snabbare från den omfattande operationen.

Det är först ca. 3 månader efter operationen som du kommer att kunna märka en effekt av behandlingen. Men under denna tid kan du få professionell hjälp med din rehabilitering för att optimera läkningsprocessen. Allt du behöver göra är att be din läkare om en remiss till en sjukgymnast, om han/hon inte redan gjort detta.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil