Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit)

Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit)

Vad är Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism, även kallat reumatoid artrit (RA), är en kronisk ledsjukdom som ofta förvärras med tiden. Sjukdomen medför en betydlig reduktion av kroppens basala funktionsnivå. RA är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att immunförsvaret felaktigt aktiveras och riktas mot kroppens egna celler. Immunförsvaret försöker således att eliminera dessa celler, eftersom de tolkas som skadliga/farliga.  Den autoimmuna reaktionen som uppstår vid ledgångsreumatism innebär frisättning av antikroppar som angriper vävsstrukturer i lederna, vilket resulterar i ledinflammation.

Artros, som är den vanligaste typen av ledsjukdom, uppstår på grund av långvarigt slitage av ledbrosket. Artrit, som är en kronisk autoimmun ledsjukdom, innebär en långsam nedbrytning av vävsstrukturer i lederna på grund av en kronisk inflammation. Inflammationen medför i smärta, svullnad och rodnad i och omkring lederna, vilket kan resultera i permanenta skador på ledbrosk, skelett och ultimativt medföra deformerade leder.   

 

Vilka symtom ses vid ledgångsreumatism?

Ledgångsreumatism påverkar flera olika delar av kroppen och kan därför medföra en rad olika symtom. Kardinalsymtom på RA är inflammation i lederna som ofta förekommer symmetriskt – t.ex. i båda knäleder eller båda handleder. Oftast är det små led i händerna och fötterna som drabbas först, men inflammationen kan uppstå i alla led i hela kroppen. Vid ledinflammation kan man uppleva följande symtom:

  • Stelhet i lederna, särskilt om morgonen
  • Smärta i lederna
  • Svullnad i lederna

Ledgångsreumatism är en systemisk sjukdom, vilket betyder att den påverkar hela kroppen. Därför kan följande symtom ses i samband med ledsjukdomen:

  • Trötthet
  • Feber
  • Nedsatt aptit och ofrivillig viktminskning
  • Depression

Den kroniska ledsjukdomen innebär även en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, såsom åderförkalkning.

Symtomen på ledgångsreumatism innebär nedsatt fysiskt funktionsnivå, vilket resulterar i nedsatt mobilitet och livskvalitet. Sjukdomen kan således medföra begränsningar av fritidsaktiviteter, arbete och vardagliga sysslor.

Inflammationen kommer och går i perioder, vilket betyder att symtomen varierar i svårighetsgrad. När sjukdomen är i uppblossning är symtomen kraftigt invalidiserande och det är omöjligt att förutse när sjukdomen kommer att blossa upp.

 

Hur utvecklas ledsjukdomen?

I de flesta tillfällen är sjukdomsutvecklingen långsam och med få symtom. Kärnsymtomen på sjukdomen utvecklar sig långsamt under perioder på veckor till månader. De första symtom på ledgångsreumatism är ofta stelhet och smärta i en led. Smärtan och stelheten är oftast som värst om morgonen, och minskar när kroppen sätts i rörelse.

Symtomen uppstår oftast först i små leder i händer och fötter, och ledinvolveringen är nästan alltid symmetrisk – d.v.s. samma led på t.ex. höger och vänster hand drabbas samtidigt och med samma svårighetsgrad. Sjukdomen är 2–3 gånger vanligare hos kvinnor än män. Ledgångsreumatism debuterar oftast i åldern 40–60 år, men det kan uppstå i alla åldrar.

 

Vilka orsaker finns det till ledgångsreumatism?

Vad som orsakar den autoimmuna reaktionen är ännu okänt. Men forskning har visat att det finns en genetisk komponent som gör vissa människor har större risk att utveckla sjukdomen än andra. Rökning innebär även en ökad risk för utvecklingen av ledgångsreumatism.

Inflammationen är ett resultat av en felaktig aktivering av kroppens immunförsvar, vilket innebär att immunförsvarsceller angriper vävsstrukturer inuti lederna. Inflammationen i lederna kan resultera i nedbrytning av ledbrosk och skelett, samt leda till deformitet. Detta medför en markant reduktion av den fysiska funktionsnivån.  

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid ledgångsreumatism?

Ledgångsreumatism är en kronisk sjukdom, som inte kan kureras. Men ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto bättre är prognosen. Genom att behandla sjukdomen tidigt och aggressivt minskar risken för permanenta ledskador.  Behandlingen går ut på att reducera inflammationen, lindra smärtorna och förebygga irreversibla skador. Idag finns det effektiv medicin som kan bromsa sjukdomsutvecklingen, och därmed förhindra den inflammatoriska nedbrytningsprocessen.

Den medicinska behandlingen som används vid RA inkluderar exempelvis inflammations- och smärtstillande medicin (NSAID), kortison, samt immunförsvarsdämpande medicin. Dessutom kan en sjukgymnast hjälpa dig att reducera belastningen på de drabbade lederna. Om detta inte är tillräckligt, kan en operation bli aktuell.

Därutöver är det viktigt att leva hälsosamt, och lyssna på din kropp. När sjukdomen blossar upp och symtomen förvärras är det viktigt att du låter kroppen vila. När sjukdomen sedan faller till ro är det bra för kroppen med regelbunden fysisk aktivitet – för att öka mobiliteten i lederna, och minska symtom från övriga organsystem såsom trötthet, depression och nedsatt aptit. Fysisk aktivitet bidrar till att öka din fysiska och psykiska hälsa.

Rökning bör undvikas eftersom det ökar risken att utveckla sjukdomen, samt förvärrar symtomen på ledgångsreumatism.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil