Meniskskada

Meniskskada

Vad är en meniskskada?

Meniskerna är elastiska skivor som är placerade mellan lårbenet och skenbenet i knäleden. Det finns två meniskskivor i varje knä. Meniskerna har en stötdämpande och stabiliserande funktion. Deras primära uppgift är att skydda ledbrosket mot slitage, genom att fördela vikten jämnt över knäleden.

Om meniskerna skadas kan detta orsaka smärta och inflammation i knäleden. Skador kan involvera sprickor i meniskskivan, eller avrivning av en meniskbit. Lösa bitar kan fastna i knäleden och medföra att knät låser sig vid böjning eller sträckning av benet. Meniskskador kan behandlas med sjukgymnastik, smärtstillande medicin och rehabilitering, eller genom en titthålsoperation (laparoskopi). Låsning av knäet är en indikation för operation.

 

Vad består en menisk av?

En menisk är en broskskiva som är både fast och elastisk. Den skyddar ledbrosket mot slitage, genom att fördela vikten jämnt över knäet när man går, hoppar, eller springer. Meniskerna är lokaliserade i utrymmet mellan lårbenet och skenbenet.  Meniskerna gör att trycket fördelas över en större yta, vilket motverkar slitage på lårbenets- och skenbenets ledytor. De elastiska skivorna hjälper även till att stabilisera knäleden, och förebygga artros. Skadade eller utslitna menisker kan medföra smärta och inflammation i knäleden, samt bidra till utvecklingen av artros.

 

Vem kan drabbas av en meniskskada?

Det är ofta idrottsaktiva människor som drabbas av meniskskador. Särskilt utsatta är handbolls- och fotbollsspelare. Skadorna kan uppstå akut, eller gradvis. En akut skada kan exempelvis uppstå p.g.a.  ett kraftigt vrid av knäet under en handbollsmatch. Detta scenario ses mest hos unga människor. Gradvis utslitning av meniskerna ses oftast hos äldre människor, som ett resultat av långvarigt och mångårigt slitage.

 

Vilka symtom ses vid en meniskskada?

Vanliga symtom på meniskskador är:

  • Låsning av knäet vid böjning och sträckning

  • Smärta vid böjning eller vridning av knät

  • Svullnad (inflammation) kring knäleden

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det för meniskskador?

I de allra flesta fall är meniskskadan relativt liten och obetydlig för patientens vardagliga funktion och rörlighet. Små meniskskador behandlas konservativt, d.v.s. med hjälp av sjukgymnastik, smärtstillande medicin och vila.

Knäskador bör alltid undersökas av en läkare för att fastställa graden av skadan, samt ställa en diagnos och göra en plan för rehabilitering.

Om tillståndet inte förbättras, och besvären kvarstår efter ett par veckor, kan det bli aktuellt med en titthålsoperation. En operation kan motverka låsning och kraftig svullnad av knäet, men det gör sällan patienten helt smärtfri. Därför är förstahandsvalet alltid sjukgymnastik, särskilt för medelålders eller äldre patienter. Sjukgymnastiken hjälper till att stabilisera och stärka knäleden, vilket ofta är den bästa och mest effektiva behandlingen mot meniskskador och knäledssmärtor.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil