Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer

Vad är livmoderhalscancer?

Livmoderhalsen är den del av livmodern som är närmast slidan. Livmoderhalscancer är således cancer i livmoderhalsen och beror på okontrollerad växt av abnorma celler i slemhinnan. Celler blir abnorma p.g.a. förändringar i deras DNA (arvsmassa) som finns i cellkärnan. DNA-förändringarna medför ändrat utseende av cellerna samt ändrat växtmönster och detta är förstadiet till cancer.

Livmoderhalscancer kan indelas i 4 stadier beroende av hur mycket cancercellerna har spridit sig. Sjukdomen upptäcks ofta spontant vid rutinmässig undersökning av underlivet. Alla kvinnor mellan 23 och 50 år erbjuds varje år en gynekologisk cellprovskontroll.

 

Vilka symtom ses vid livmoderhalscancer?

  • Blödning vid samlag eller fysisk aktivitet
  • Smärta i underlivet
  • Obstruktion av urinvägarna, vilket medför smärta när du kissar och flanksmärtor

Det är dock viktigt att poängtera att dessa symtom kan vara tecken på många andra tillstånd än cancer. Men om du upplever ovanstående symtom bör du ta kontakt till din närmaste vårdcentral för att utesluta cancer.

 

Vilka orsaker finns det till livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer orsakas av en virusinfektion kallad Humant Papillomvirus (HPV). Det finns många olika typer av HPV-virus och det är endast ett fåtal av dem som orsakar cellförändringar i livmoderhalsslemhinnan. Viruset smittar via sexuell kontakt.

Cellförändringarna är oftast reversibla, vilket betyder att de kan försvinna och cellerna kan bli normala igen. Vissa cellförändringar är dock permanenta och kan resultera i utvecklingen av livmoderhalscancer.

Risken för livmoderhalscancer ökar med antalet sexuella partners, eftersom risken för att bli smittad ökar för varje ny sexuell kontakt. Rökning ökar också risken att drabbas av livmoderhalscancer.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid livmoderhals?

Behandlingen beror på svårighetsgraden av livmoderhalscancern. Förstadier till cancer kan behandlas med konisering, vilket betyder att de abnorma cellerna i slemhinnan skärs bort hos en gynekolog. Men om cellförändringarna har hunnit utveckla sig till cancer kan behandlingen istället innebära kirurgi. Beroende på var cancercellerna sitter, och hur mycket de har spridit sig, kan det vara nödvändigt att ta bort livmodern, äggstockarna och närliggande lymfkörtlar. Dessutom kan behandlingen inkludera strålning och cellgifter. Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto bättre är prognosen för livmoderhalscancer. Sjukdomen är allvarlig och potentiellt livshotande. Därför bör du vara uppmärksam på ovan nämnda symtom, och söka läkarhjälp om du har misstankar om livmoderhalscancer.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil