Alla frågor

Vem kan delta i ett forskningsprojekt?

Generellt kan alla delta i en klinisk studie. Dock har varje studie vissa kriterier angående vem som får delta. Dessa kallas inklusions- och exklusionskriterier.

Inklusions- och exklusionskriterier baseras på faktorer som t.ex. deltagarens tidigare behandlingar, vilken typ av sjukdom man har eller ens sjukdomsstadium, kön, ålder och huruvida deltagaren använder viss medicin. Innan du deltar i en klinisk studie måste du genomgå en ”screening” (förstudie), vilken avgör om du är kvalificerad för att delta i studien. Vissa kliniska studier söker deltagare med en viss sjukdom, medan andra studier söker friska deltagare. Det är viktigt att notera att kriterierna inte är till för att avvisa personer av personliga skäl. Kriterierna är till för att försäkra deltagarnas säkerhet.

Om du uppfyller alla inklusionskriterierna innebär det att du kan delta i studien. Men om du uppfyller något (det räcker med ett) av exklusionskriterierna får du inte delta i studien. T.ex. om du uppfyller inklusionskriteriet angående sjukdomsstadiet deltagaren måste ha, men inte har den ålder som studien kräver, får du inte delta i studien.

Dessa kriterier varierar från studie till studie. Därmed kanske du uppfyller kriterierna för en studie, men inte för en annan. Dessa kriterier är nödvändiga för att uppnå ett så trovärdigt resultat som möjligt.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil