Alla frågor

Vad är en klinisk studie?

Meningen med kliniska studier är att skaffa sig medicinisk kunskap inom olika sjukdomsområden, vilket i sin tur hjälper till med utvecklingen av nya behandlingar för specifika sjukdomar. För att göra detta utförs de flesta biomedicinska eller hälsorelaterade forskningsstudier på människor. De studierna följer även ett bestämt kliniskt protokoll. Alla resultat från den kliniska studien summeras anonymt i en rapport.

Det finns flera olika typer utav kliniska studier men de två vanligaste är:

  • Interventionsstudie: I en interventionsstudie får deltagarna en specifik behandling, som beskrivs i det kliniska protokollet. Behandlingen kan bestå utav t.ex. medicin, användning av medicinsk utrustning eller koständringar. I en interventionsstudie jämförs alltid den nya medicinska behandlingen med normal-/standardbehandlingar. Om det inte finns några standardbehandlingar jämförs den nya behandlingen ibland med placebo eller med tillståndet innan behandling utförts. Syftet med interventionsstudier är att fastställa den nya behandlingens säkerhet och verkan. Detta görs genom att mäta specifika utfall hos patienterna (t.ex. genom att ta blodprover, göra ultraljudsundersökningar, eller magnetröntgen).
  • Observationsstudie: I en observationsstudie observeras deltagarna. Detta innebär att ingen aktiv åtgärd vidtas utan studiedeltagarna observeras under rådande förutsättningar. Forskare inom en observationsstudie kan t.ex. välja att observera hur olika levnadsvanor påverkar patienter med diabetes. Därför är det inte säkert att man som deltagare i en klinisk studie måste genomföra fysiska undersökningar – du kanske bara behöver svara på en enkät eller delta i en intervju. Detta beror på vilken typ av klinisk studie du deltar i och all information om detta får du när vi kontaktar dig eller hos kliniken som utför studien.

Genom att delta i kliniska studier hjälper du till att förbättra hälsoläget i Sverige. Du kommer troligtvis också hjälpa utvecklingen av nya behandlingar för kroniskt sjuka barn och vuxna i framtiden.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil