Alla frågor

Tips: Förbered dig inför de inledande intervjuerna.

När man deltar i en klinisk studie brukar många frågor dyka upp. Alla som önskar att vara med i en klinisk studie skall veta så mycket som möjligt om studien och känna sig trygg med att kunna ställa frågor till forskarna.

Här kommer tre tips som kan hjälpa dig med att förbereda inför den inledande intervjun med forskarna:

 • Skriv ner alla frågor och tankar du har angående deltagandet i studien, innan mötet med forskarna. Detta gör det lättare för dig att komma ihåg frågorna och det kan förtydliga dina egna tankar om deltagandet. 
 • Ta med en vän, familjemedlem eller partner som stöd till mötet – men även så att någon annan än du själv hör svaren på dina frågor. Då har du möjlighet att diskutera studien och ditt deltagande med denna person efter mötet.
 • Du har rätt till att spela in mötet, så att du kan lyssna på det hemma om du glömmer något av det som sagts. 

Tänkbara frågor att ställa:

 • Vad är det ni ska utforska i studien?
 • Varför tror forskarna att försöksbehandlingen har en verkan?
 • Har behandlingen testats förut? Vad var i så fall resultaten?
 • Vilka typer av behandlingar kan jag utsättas för i studien?
 • Hur avgörs det vilken typ av behandling jag kommer få?
 • Hur är den nya behandlingen i jämförelse med min tidigare behandling? (Ex. eventuella risker, biverkningar och fördelar).
 • Vad kommer att hända under den kliniska studien?
 • Hur ofta kommer jag behöva besöka kliniken eller sjukhuset?
 • Hur länge varar studien?
 • Kommer jag få någon typ av ersättning?
 • Hur länge varar uppföljningsperioden? Måste jag besöka kliniken eller sjukhuset under den perioden?
 • Kommer jag att få se studieresultaten?
 • Vad händer om jag kommer till skada under den kliniska studien?
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil