Alla frågor

På vilket sätt garanteras min säkerhet?

I kliniska studier har deltagarnas säkerhet avgörande betydelse. Därför genomförs kliniska studier enligt riktlinjer för god klinisk praxis och de etiska principer som beskrivs i Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen försäkrar din rätt till bl.a.:

Självbestämmande: Om du inte vill delta i den kliniska studien, har du rätt att hoppa av när som helst.

Välgrundade beslut: När som helst under den kliniska studien har du rätt att ta välgrundade beslut. Både i början (informerat samtycke) och under själva studien.

Deltagarens välbefinnande: Vid medicinsk forskning på människor måste omsorgen om dem som är föremål för undersökningen alltid gå före vetenskapens och samhällets intressen. Alltså får forskarna inte prioritera studieresultatet högst.

Under den kliniska studien antecknas och rapporteras alla resultat till olika myndigheter, så som Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Detta gör det möjligt för dig som deltagare att få information och hjälp, om något oväntat skulle inträffa under den kliniska studien. Ditt namn kommer förbli anonymt och kommer därmed inte nämnas i några rapporter.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil