Alla frågor

Varför ska man vara med i en klinisk studie?

Kliniska studier utförs för att hitta nya sätt att behandla sjukdomar, eller för att upptäcka och även förhindra dem. Dessa upptäckter kan vara nya mediciner, kirurgiska ingrepp, medicinisk utrustning eller ett nytt sätt att använda redan existerande behandlingar.

Syftet med att genomföra kliniska studier är att se till att nyupptäckta behandlingar är säkra att använda och fungerar som det är tänkt. Vissa kliniska studier tittar även på hur livskvalitén för människor med kroniska sjukdomar påverkas av den nya behandlingen. Varje deltagare blir guidad och behandlad professionellt genom hela studien av kvalificerade specialister, häribland läkare och sjuksköterskor. Det är väldigt viktigt för oss att du känner dig professionellt och säkert bemött, därför är alla kliniska studier vi informerar om godkända av Etikprövningsmyndigheten. Läkemedelsverket skyddar även dig som deltagare genom att övervaka den kliniska studien genom hela processen.

Det är helt frivilligt att delta i en klinisk studie. Vi respekterar ditt beslut, om du ångrar dig och inte längre vill delta och du får dra dig ur studien när du vill. När du väl har bestämt dig för att delta, kommer du behöva skriva under ett dokument om informerat samtycke, varefter läkaren kommer ge dig omfattande och nödvändig information om vad som krävs av dig som deltagare. Läkaren kommer även informera dig om eventuella risker, biverkningar och eventuella fördelar med studien.

Om du har frågor som du vill klargöra, kan du vända dig till oss och till vårdpersonalen.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil