Alla frågor

Vad menas med biverkningar?

Biverkningar definieras oftast som oönskade effekter relaterade till den experimentella behandlingen.

I allmänhet kan biverkningar innebära huvudvärk, hudirritation, håravfall, illamående eller andra fysiska eller psykiska problem men varierar från studie till studie. De specifika biverkningarna i en specifik studie beskrivs i dokumentet om informerat samtycke, vilket du informeras om och får läsa på kliniken. Kliniska studier måste utvärderas utifrån både akuta och långsiktiga biverkningar.

Biverkningar kommer oftast från läkemedel och behandlingsmetoder, som behandlar sjukdomen men som tyvärr också kan påverka andra delar eller organ i kroppen. När du deltar i en klinisk studie kommer du bli informerad om eventuella biverkningar, om det finns några.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil