Alla frågor

Vad betyder informerat samtycke?

Innan du deltar i ett forskningsprojekt kommer du få ett dokument om informerat samtycke, skrivet på ditt modersmål. Dokumentet innehåller all nödvändig information om forskningsprojektet, så att du känner till arbetsprocessen och vad som förväntas av dig som deltagare. Det innebär att du måste läsa igenom dokumentet innan du bestämmer dig om du vill delta i studien eller inte. Detta för att du ska känna dig bekväm med att delta.

Dokumentet innehåller alla detaljer om forskningsprojektet, så som ändamålet, varaktigheten, nödvändiga förfaranden och viktiga kontakter. Det innehåller även information om risker, eventuella biverkningar och eventuella fördelar. Utöver detta kommer du även att diskutera arbetsgången med studiens läkare och sjuksköterska.

Om du inte vill delta i forskningsprojektet efter de inledande intervjuerna, respekterar vi ditt beslut. Vi respekterar också ditt beslut om du ångrar dig och vill avsluta studien, efter att du har lämnat informerat samtycke. Du ska känna dig trygg och vilja genomföra studien för att det är något du önskar och inte för att du känner dig pressad till att göra det. Du har alltid rätt att dra dig ur studien när du vill. 

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil