Alla frågor

Vad bör du överväga innan du deltar i ett forskningsprojekt?

Eftersom målet med kliniska studier är att skaffa sig medicinsk kunskap, är det inte säkert att man alltid känner till allt om behandlingens säkerhet och verkan då den kliniska studien utförs. De flesta kliniska studier innehåller oftast eventuella risker för oönskade effekter för deltagaren. Varje medicinskt forskningsprojekt som omfattar människor skall föregås av en omsorgsfull bedömning av förutsägbara risker och olägenheter i jämförelse med förväntade positiva effekter för deltagaren. Denna bedömning står Etikprövningsmyndigheten för. Alla kliniska studier som Hälsopanelen informerar om är godkända av Etikprövningsmyndigheten.

Det är viktigt att din bild av studien är tydlig när du deltar i ett forskningsprojekt, och att du därigenom blir bekväm med processen. Vi rekommenderar att du skriver ner så många tankar och frågor som möjligt, så att du och din läkare kan gå igenom dessa tillsammans i den inledande intervjun.


Vad krävs av mig som deltagare?
Innan studien börjar kommer du att få besöka kliniken för att göra en undersökning (hos kliniken kommer du få göra tester för att bestämma om du är kvalificerad för att delta i studien). Här kommer du att få läsa igenom och skriva under ett dokument om informerat samtycke innan några försöksrelaterade förfaranden utförs. Dokumentet om informerat samtycke informerar dig om processen och annan relevant information om forskningsprojektet, så som studiens varaktighet, eventuella biverkningar och eventuella fördelar. 

Under studiens gång kommer du att få besöka kliniken med jämna mellanrum för behandling och/eller klinisk utvärdering och tester. Detta kan vara varje vecka, varannan vecka, eller en gång i månanden, beroende på vilket stadie i studien du är i. 

Om du inte vill delta i forskningsprojektet efter de inledande intervjuerna, respekterar vi ditt beslut. Vi respekterar också ditt beslut om du ångrar dig och vill avsluta studien, efter att du har lämnat informerat samtycke. Du ska känna dig trygg och vilja genomföra studien för att det är något du önskar och inte för att du känner dig pressad till att göra det. Du har alltid rätt att dra dig ur studien när du vill. 

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil