Alla frågor

Vad är placebo?

Placebo är en overksam substans, som inte har någon medicinsk effekt. I kliniska studier jämförs ofta det undersökta läkemedlet med placebo, för att se om läkemedlet har någon effekt på patienterna. I vissa kliniska studier får en deltagargrupp placebo istället för läkemedlet. Deltagarna får inte veta om de får placebo eller det undersökta läkemedlet, förrän studien är avslutad.  

Följande scenario är ett exempel på när placebo används: Två grupper, som är diagnosticerade med samma sjukdom, deltar i en klinisk studie. Den ena gruppen får tabletter som innehåller läkemedlet, medan den andra gruppen endast får sockerpiller, vilket är placebo. Eftersom sockerpillret inte innehåller något läkemedel, har det inte någon medicinsk effekt. När placebo används letar forskarna efter skillnader mellan de två grupperna, för att se om det nya läkemedlet fungerar eller inte.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil