WHO: Buller är den näst största miljöpåverkande hälsorisken

WHO: Buller är den näst största miljöpåverkande hälsorisken

Världshälsoorganisation (WHO) uppskattar att 1,6 miljoner hälsosamma år förloras årligen som ett resultat av extrema nivåer av trafikbuller I västeuropa. Organisationen menar att buller är en av de stora miljöpåverkande dödsorsakerna i EU, endast överträffad av luftföroreningar.

Buller påverkar flera hälsoaspekter negativt och har en central inverkan på folkhälsan. Människor är exponerade för ljud från en mängd källor, från trafik till gym med hög musik, flygtrafik, tågtrafik, vindkraftverk, frekvent användande av hörlurar med hög volym och byggljud.

Enligt WHO förloras årligen 1,6 miljoner hälsosamma år på grund av bullerexponering. Detta inräknar både personer som dör i förtid, men också människor som går från en god hälsa till att leva ett funktionsnedsatt liv med permanenta skador orsakade av buller.

 

Buller kan ha allvarliga följder

Följderna av att bli exponerad för buller kan variera stort. Den tydligaste konsekvensen av exponering är hörselnedsättning och tinnitus. Därutöver kan du också uppleva ökade nivåer av stress och du är utsatt för förhöjda nivåer av buller över en längre tidsperiod. I sin tur leder höga nivåer av stress till åtskilliga andra fysiska och psykiska hälsokonsekvenser.

WHO poängterar att buller är förknippat med fetma och att även små förhöjningar av bullerexponering ökar risken för att drabbas av blodproppar. Det är därför viktigt att överväga om ditt sovrum ska ligga i riktning mot järnvägen eller på den andra sidan av huset som det inte kommer in ljud genom fönstret till.

För trots att du inte märker av det eller ens vaknar från det, så är exponering för buller under natten skadligt för din sömn. En hälsosam sömn är viktigt för många hälsoaspekter och om vi exponeras för buller på natten kan vår sömn bli orolig.

 

Mycket handling, men få resultat

EU har försökt bekämpa problemet i många år. Så tidigt som i 1993, sjösattes en handlingsplan som var menad att säkra att ingen europé skulle leva med ljudnivåer som var skadliga för deras hälsa. Tjugosex år senare konstaterar WHO att 100 miljoner européer fortfarande lever under dessa förhållanden, vilket är likställt med en femtedel av den europeiska befolkningen, så arbetet är långt ifrån avslutat. 

Under 2010 utfrågade WHO uppåt 30,000 européer om deras upplevelser av bullerexponering. Åtta av tio av de tillfrågade sa att de var utsatta för ljudnivåer som var skadliga för deras hälsa. Resultaten visade också att 15 procent av de tillfrågade rankade buller i sina topp-fem av de miljöpåverkande risker som de var mest bekymrade över.

WHO pekar ut att det endast är luftföroreningar som överstiger buller när det gäller miljöfaktorer som negativt påverkar vår hälsa.

 

Vägsäkerhet kan motverka bullerminskning från bilar

Den ökande fokuseringen på klimatet och miljö under de senaste åren har lett till ett växande intresse för att ersätta högljudda bensin- och dieselbilar med elbilar. 

Detta kommer att utgöra en betydelsefull skillnad för bullernivåerna i storstadsområdena eftersom elbilar inte är i närheten av att vara lika högljudda som fordon som drivs av fossila bränslen. Dock, har den danska vägsäkerhetsstyrelsen påpekat att minskade ljud från biltrafiken kan vara riskfyllt eftersom människor kan vara ouppmärksammade på att det kommer en bil om de inte kan höra den. 

Som ett resultat, har EU också bestämt att från den 1 juli, 2019, måste ett system installeras i alla elbilar som säkerställer att bilarna avger ett ”falskt” motorljud på 56 decibel när de färdas i en hastighet på över 20 km/h. Beslutet har mötts av en del kritik. 

Vissa studier indikerar att personer drabbas redan av att exponeras för en ljudnivå på 55 decibel. På detta sätt kan omsorgen för vägsäkerhet eventuellt öka risken att ta skada på grund av bullernivån.
 

Källor

1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guideline…

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil