Vilka sjukdomar kan det finnas i  nervsystemet?

Vilka sjukdomar kan det finnas i nervsystemet?

Läs vidare om sjukdomar i nervsystem, deras symtom, orsaker och behandlingar

Vilka sjukdomar är där i nervsystemet?

Vår nervsystem har ett komplex samarbete mellan hjärna, ryggmärg och nerver. Samarbetet styrs av olika områden i hjärnan som har tillsyn över olika funktioner i kroppen. Somliga nerver är ansvariga för luktsinne eller beröring, medan övriga nerver finjustera kroppens rörelse.

Sjukdomar i nervsystem kan vara ’centrala’ eller ’perifera’, beroende på deras inverkan på nervsystem (hjärna och ryggmärg) och huruvida de påverkar de perifera nerver som bland annat ger musklerna styrka. Beroende på om sjukdomen är central eller perifer, orsak och symptom kommer betydelsefullt variera. Bland de vanligaste för sjukdomar i nervsystem är nervernas förmåga att omfördela signaler minskar eller förloras helt. Detta medför en förlust av den normala funktion hos strukturerna som tillhandahålls av nerverna.

 

Symtom av sjukdomar i nervsystem

Sjukdomar i nervsystemet kan manifestera sig på olika sätt, beroende på antalet drabbade nerver och vilka funktioner dessa nerver övervakar. Symptom för hjärnsjukdomar kan komma i form av tal-hinder, demens, blindhet, yrsel, gångbesvär och mycket mer.

Om det perifera nerver i en muskel förlorar deras funktion, kommer det paralysera den drabbade muskeln, men om det är centrala nervbanor i ryggraden som levererar perifera nerver till muskeln som drabbas så kommer det orsaka spastiska reflexer i muskeln. Därför är det inte möjligt att lista ett antal återkommande symptom för alla sjukdomar i nervsystemet.

 

Vad är orsaken bakom sjukdomar i nervsystemet?

Sjukdomar i det centrala nervsystemet kan bero på blodpropp i hjärnan, hjärnblödning eller hjärntumör. Dessutom kan biologiska förändringar så som ackumulation av protein kan förändra hur ett område i hjärnan fungerar. Sjukdomar i det perifera nervsystem kan bero på infektion, inflammation eller trauma, vilket påverkar nervernas förmåga att skicka signaler till och från det centrala nervsystemet.

Parkinsons sjukdom är en progressiv och kronisk sjukdom som påverkar kroppens rörelseförmåga.  Här har hjärnan svårigheter vid att kontrollera avsiktliga rörelser och detta orsakar skakningar, stela rörelser. Anledningen bakom detta är försvagade nerv-celler i ett specifikt område i hjärnans nervsystem som är en del av ett komplext system som ansvarar för fördelningen av nödvändig information om muskel rörelsen.

En annan sjukdom som orsakas på grund av ackumulering av protein i hjärnan är Alzheimers. Alzheimers är en demenssjukdom som kännetecknas av minskad minnes-kapacitet. Proteinet blockerar kommunikationen mellan nervcellerna och därigenom minska hjärnans funktion - som oftast påverkar minnet. Av denna anledning bli det gradvis svårare att utföra vardagliga uppgifter och att komma ihåg nya händelser. Skada i ryggmärgen på grund av trauma medför förlamning i armar eller ben.

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en sjukdom där nerverna inte får tillräckligt med information. Här börjar nerverna som är ansvariga för att tillhandahålla musklerna sakta försämras. Musklerna som inte tar emot signaler börjar krympa och kroppen blir svagare med tiden.

 

Vilka behandlingar är där för sjukdomar i nervsystemet?

Tillskillnad av andra eller i kroppen, kan nervceller inte regenerera eller reparera sig själva, vilket innebär att skador på nervsystem är kroniska. Det är möjligt att få en förbättrade funktion genom intensiv rehabilitering, men det är inte möjligt att uppnå samma funktionsnivå som tidigare, innan sjukdomen i nervsystemet började.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil