Västliga kostvanor ökar risken för Alzheimers sjukdom

Västliga kostvanor ökar risken för Alzheimers sjukdom

Ny svensk studie har hittat oroväckande sammanhang mellan västlig kost och minne. Den västliga kosten utgörs av en stor mängd mättade fettsyror, socker och bearbetat kött. Studien visar att denna kost medför en snabbare kognitiv funktionsnedsättning.

Det vanligaste tecknet på Alzheimers sjukdom kognitiv funktionsnedsättning – särskilt problem med långtidsminnet. I takt med att sjukdomen utvecklar sig ses en gradvis symtomförvärring, vilket visar sig genom språksvårigheter, försämrat lokalsinne (går ofta vilse), humörsvängningar, nedsatt motivation, försämrad kroppshygien och egenvård, samt ändrat beteende. Personer som drabbats av Alzheimers isolerar sig ofta från familj och vänner och resten av samhället. Sent i sjukdomsförloppet ses även en försämring av kroppsfunktioner, vilket till slut leder till döden. Sjukdomsutvecklingens hastighet varierar från person till person. Men den genomsnittliga livslängden efter diagnostidpunkt är 7–9 år.

 

Svensk studie visar oroväckande resultat

En svensk studie, som publicerades våren 2016, undersökte betydningen av kost för den kognitiva funktionen. Undersökningen sträckte sig över en period på 6 år, och 2223 personer över 60 år deltog i studien. 

Nedsatt kognitiv funktion är en naturlig del av åldringsprocessen, vilket t.ex. visar sig genom svårigheter att komma ihåg saker, ord, namn, samt reducering av andra kognitiva funktioner.  Funktionen försämras långsamt och över många år hos friska äldre människor. Men när funktionen reducerats så kraftigt att det påverkar personens vardag negativt kallas det för demens. 

Det finns ingen medicinsk behandling mot demens. Därför har forskarna bakom studien försökt hitta ett sammanhang mellan kost och utvecklingen av nedsatt kognitiv funktion. Forskarna undersökte hur två olika typer av kost påverkar den kognitiva funktionen hos de 2223 försökspersonerna. Den första typen av kost – den västliga kosten - bestod primärt av rött kött, mättade fettsyror, raffinerade kornprodukter, socker, öl och sprit. Den andra typen av kost – den försiktiga kosten – bestod primärt av grönsaker, frukt, omättat fett, fullkornsprodukter, baljväxter, ris, pasta, fisk, fettsnåla mejeriprodukter, kyckling och vatten. 

Efter de 6 åren kunde forskarna observera en större kognitiv funktionsnedsättning hos de försökspersoner som ätit ”västlig kost”, jämfört med dem som ätit ”försiktig kost”. Resultaten visade att alla försökspersoner hade sämre kognitiv förmåga efter 6 år, men att denna reduktion var betydligt mindre hos dem som ätit mest frukt och grönsaker. Dessutom testade forskarna om en kombinationskost hade någon effekt på den kognitiva funktionen. Det visade sig att dem som ätit mycket västlig kost och lite försiktig kost hade sämre kognitiv funktion än dem som ätit mestadels försiktig kost och lite västlig kost. Detta tyder på att ett större intag av frukt, grönsaker, fettsnåla mejeriprodukter och kyckling, samt en mindre mängd socker och sprit kan ha en positiv effekt på hjärnans kognitiva funktion. Resultatet överensstämmer med tidigare resultat från andra studier, vilka också har visat att kosten har en stor betydning för den kognitiva funktionen. 

Orsaken till denna direkta association är ännu inte fullt klarlagd. Men forskarna bakom den svenska studien har en teori: de menar att den västliga kosten innehåller livsmedel som i kroppen omvandlas till skadliga ämnen och slaggprodukter som kan orsaka en nedbrytning av blod-hjärn-barriären, samt dysfunktion av hippocampus. Hippocampus är ett område i hjärnan som bl.a. kontrollerar minnet och inlärningen. Den försiktiga kosten innehåller livsmedel som är rika på antioxidanter, vitaminer, bra fetter och fiskolja som har en positiv effekt på kognitionen. Forskarna menar att den försiktiga kosten kan bidra till att minska hastigheten för utvecklingen av nedsatt kognitiv funktion.

 

Ät mer grönt och omättade fettsyror

Den svenska studien är inte den första studie som undersökt effekterna av kost på hjärnans kognitiva funktion, och kommit fram till att kosten är otroligt viktig för att bevara funktionen. Men studien är ännu ett bevis för att vi kan reducera risken att drabbas av Alzheimers sjukdom genom att äta rätt. En hälsosam och varierad kost, i stil med den försiktiga kosten som användes i den svensk studien, är vägen fram.

 

Källor:

1. http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/alzheimer.htm
2. http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(15)02701-6/pdf

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil