Vad är sjukdomar i matsmältningssystemet?

Vad är sjukdomar i matsmältningssystemet?

Läs mer om sjukdomar i matsmältningssystemet, deras symptom, orsaker och vilka behandlingsalternativ det finns.

Vad är sjukdomar i matsmältningssystemet?

Matsmältningssystemet består av en mängd olika organ, varje organ har sin egna funktion och tillsammans utgör de optimal matsmältning och upptag av maten vi konsumerar. När vi äter mat, passerar den från munnen genom matstrupen och vidare till magen där den blandas med magsyra och olika enzymer som sätter igång matsmältningen. Därifrån åker det vidare till tolvfingertarmen och tunntarmen där gallret tar upp fett från levern och bukspottkörteln töms. Dessa två organ levererar enzymer och salter som är nödvändiga för en effektivare matsmältning och absorption av näring. Sjukdomar i matsmältningssystemet kan därför förekomma i många olika organ, men alla har en sak gemensamt, de begränsar effektiviteten av vår förmåga att absorbera näringsämnen. Kroppen kan inte fungera utan näringsämnen från mag och tarmsystemet eftersom näringsämnen är viktiga för livet.

 

Vilka är symptomen på sjukdomar i matsmältningssystemet?

Med tanke på det stora antalet involverade organ är där många olika symptom på sjukdomar i matsmältningssystemet. Vissa symptom kan vara:

  • Magont
  • Blod i avföring
  • Förstoppning
  • Uppsvullnad
  • Diarré
  • Illamående
  • Kräkningar
  • Sura uppstötningar
  • Problem att svälja

 

Vilka är orsakerna till sjukdomar i matsmältningssystemet?

Vissa sjukdomar orsakas av inflammation i matsmältningssystemet. Vissa sjukdomar som innefattar inflammation i matsmältningssystemet orsaks av ett virus eller en bakterie t.ex. magsår eller matförgiftning medan andra orsaks av ett auto-immun respons, vilket innebär en felaktig attack av kroppens egna försvar på något harmlöst d.v.s. glutenintolerans, Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Andra sjukdomar kan orsaks av ett alltför stort alkohol intag, t.ex. leverinflammation (hepatit) eller inflammation i bukspottkörteln. Man kan även bli född med en sjukdom som gör det svårt att smälta mat. Detta kan bero på defekta gener som kodar för matsmältningssystemet eller ett anatomiskt felaktig mag-tamsystem som gör att mat antingen inte är ordentligt nedbruten för absorption eller oförmöget att passera genom mag-tarmsystemet. Andra sjukdomar är i stor utsträckning relatera till ens livsstil - en sådan sjukdom är gallsten- Maligna tumörer i mag-tarmsystems kan på liknande sätt orsaka allvarliga sjukdomar.

 

Vad är behandlingsalternativen?

Eftersom det finns en myriad av sjukdomar som kan påverka mag-tarmsystemet och varje påverkar systemet på egen väg, kommer behandlingen också variera mycket beroende på sjukdomen i fråga. Vissa sjukdomar passerar sig själva under några dagar medan andra kan behandlas med kort medicinsik behandling, men andra kräver kirurgi, där de drabbade områden tas bort.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil