Vad är respiratoriska sjukdomar?

Vad är respiratoriska sjukdomar?

Läs om sjukdomar i andningsorganen, deras symtom, orsaker och behandlingar.

Vad är respiratoriska sjukdomar?

Respiratoriska sjukdomar täcker en bred grupp av sjukdomar som drabbar luftvägarna. De löper från munnen, ner genom halsen till luftstrupen och vidare genom små förgreningar i lungorna, där de slutar i små luftfyllda fickor eller 'slemsäckar' som kallas 'alveoler '. Det är där syre överförs till blodet, medan koldioxiden från blodet absorberas i luften och utandas. Sjukdomar i luftvägarna kan klassificeras, beroende på om de är restriktiva, obstruktiva, smittsamma eller maligna sjukdomar.   

 

Vilka sjukdomar i andningsorganen finns det och vad beror de på?

 • Restriktiva respiratoriska sjukdomar är sjukdomar som drabbar lungornas förmåga att expandera under inandning. En ofullständig expansion av lungorna och ökad styvhet i lungvävnaden gör att du inte kan andas in tillräckligt med frisk luft. Ett exempel på restriktiv luftvägssjukdom är ’atelektas’ eller ’pulmonell fibros’, som kan orsakas av specifika infektioner eller luftföroreningar, t.ex. asbest.
 • Vid obstruktiva luftvägssjukdomar är luftvägarna är trängre. Utandningen påverkas mest av de trängre luftvägarna så att personen har svårt att andas ut samma mängd luft som den andas in. Det innebär att luften i alveolerna inte ersätts på lämpligt sätt och därmed får personen ofta svårt att andas och det kan vara en kamp att andas, även i avslappnat tillstånd. Obstruktiva luftvägssjukdomar omfattar bland andra KOL, astma och emfysem.
 • Inflammation i luftvägarna orsakas oftast av en infektion i lungorna. Ofta beror den på lunginflammation orsakad av pneumokocker eller influensavirus. Här är det vanligt att man ser ökad slemproduktion, hosta och andningssvårigheter, som är symptom som liknar symptomen på obstruktiva luftvägssjukdomar. Dessutom får man ofta feber, känner trötthet och en allmän känsla av obehag. Det finns flera andra former av luftvägsinfektioner, bland andra tuberkulos och vanlig förkylning.
 • Maligna sjukdomar i andningsorganen är maligna tumörer som bildas i lungvävnaden. Lungcancer diagnostiseras sällan i ett tidigt skede, vilket innebär att den oftast har spritt sig till olika vävnader eller andra organ i kroppen innan den upptäcks och detta gör den svårare att behandla. Lungcancer är starkt förknippad med tobaksrökning. Lungcancer kan delas in i olika typer där vissa är mer dödliga än andra. Särskilt småcellig lungcancer (SCLC) är farlig och överlevnaden vid denna typ av lungcancer är mycket låg.
 • Allergier orsakar bronkial astma i 70 procent av fallen. Den kroniska sjukdomen börjar oftast som hösnuva. Den kan dock även orsakas av pollen, päls eller svamp.

 

Vilka är symptomen på luftvägssjukdomar?

Luftvägssjukdomar kan visa sig på olika sätt och är ofta förknippade med sjukdomens lokalisering. Detta innebär att symptomen ofta är ospecifika och kan variera från individ till individ. Men de vanligaste symtomen är följande:

 • Hosta
 • Upphostningar av slem eller blod
 • Andnöd
 • Andningssvårigheter
 • Bröstsmärta
 • Oregelbunden andning
 • Halsont
 • Heshet

Symptomen kan åtföljas av feber, sjukdomskänsla, frossa och aptitlöshet.

 

Hur kan respiratoriska sjukdomar behandlas?

Behandlingen av luftvägssjukdomar beror på sjukdomens orsak. Akuta luftvägssjukdomar, såsom lunginflammation eller halsinfektion kan behandlas med febersänkande och smärtstillande läkemedel. Hosta kan lindras med slemlösande och hostlindrande medicin. I allvarligare fall såsom bakteriella infektioner kan ytterligare mediciner, exempelvis antibiotika, användas för behandling.

Kroniska luftvägssjukdomar, såsom astma och KOL, kan behandlas med antingen kort- eller långsiktigt effektiva bronkodilatorer (mediciner som får luftrören att utvidgas). Dessutom kan antiinflammatoriska mediciner (Montelukast eller Singulair) bidra till att balansera kroppens överdrivna reaktion på ett stimulus.

Maligna respiratoriska sjukdomar behandlas, som många andra sjukdomar, olika beroende på vilken typ av sjukdom det gäller. I 20 procent av fallen kan icke småcellig lungcancer behandlas kirurgiskt, med efterföljande kemoterapi för att minska risken för återfall. Ofta är kirurgi inte möjlig vid småcellig lungcancer, på grund av risken för att sjukdomen ska sprida sig till andra organ. Därför behandlas sjukdomen ofta med cellgifter och strålning. Gemensamt för alla sjukdomar i andningsorganen är rekommendationen, om inte tvånget, att sluta röka.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil