Vad är cancersjukdomar?

Vad är cancersjukdomar?

Läs mer om cancersjukdomar; deras symptom, orsaker och behandlingar.

Vad är cancersjukdomar?

De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, lungcancer och bröstcancer. En cancersjukdom uppstår på grund av störningar i cellernas delningsprocess, som vanligtvis är väl reglerad och kontrollerad. Störningen orsakar en okontrollerad celldelning, vilket skapar en cancertumör som växer och potentiellt sprider sig till närliggande organ och sedan till resten av kroppen. Celldelningen styrs av olika faktorer som påverkar generna i cellkärnan och är vanligtvis balanserad. Det betyder att när en cell delar sig, dör en annan cell. Förändringar i det genetiska materialet kan leda till en okontrollerad celldelning, där cellerna delar sig snabbare, utan att dö, och detta kommer så småningom att orsaka bildandet av en tumör som består av onormala celler omgivna av normal vävnad. Dessa genetiska förändringar kallas mutationer eller ”epigenetiska förändringar”.

 

Symptom

Det finns oräkneliga symptom på cancer, och de varierar mycket beroende på vilken typ av cancer det gäller. I allmänhet bör du vara uppmärksam på om du upplever en hög grad av trötthet och utmattning utan någon direkt förklaring, samt ofrivillig viktminskning. Dessutom är förändringar i dina tarmvanor, hosta, heshet, svårighet att svälja och blödning i urin eller avföring också symptom som bör undersökas av din läkare. Eventuella symptom kan vara en indikation på cancer i olika organ, eller ett tecken på andra allvarliga sjukdomar, som bör undersökas och behandlas.

 

Vilka är orsakerna?

Som nämnts tidigare är det störningar i cellernas delningsprocess som orsakar cancer. Dessa förändringar av cellens genetiska material kan ske spontant, utan någon underliggande förklaring, men de kan också bero på externa faktorer. Det vill säga dessa faktorer kan bero på cancerframkallande ämnen i livsmedel, tobaksrök och förorenad luft. Dessa ämnen kallas ”cancerframkallande” ämnen eftersom de kan orsaka cancer. Andra sjukdomar kan dock bero på genetiskt ärftliga förändringar. Cancersjukdomar av denna typ kommer ofta tidigare i livet än cancersjukdomar som är förknippade med exponering för cancerframkallande ämnen.

 

Vilka behandlingar finns för cancer?

Behandlingen av cancer beror i stor utsträckning på vilken typ av cancer det gäller, var tumören sitter och huruvida cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Totalt finns det tre behandlingsalternativ för cancer: kemoterapi, strålbehandling och kirurgi, men de kombineras ofta för att uppnå bästa möjliga behandling av sjukdomen.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil