Vaccin mot herpes

Vaccin mot herpes

Herpes genitalis, även kallat herpes i underlivet, är en sexuellt överförbar virussjukdom som medför smärtfulla sår i genitalregionen. Sjukdomen orsakas antingen av Herpes simplex-virus typ 1 (HSV-1) eller Herpes simplex-virus 2 (HSV-2). Ca. 20% av Sveriges befolkning är infekterad med HSV-2, och många människor är ovetande om infektionen.

Herpesviruset överförs via hudkontakt eller slemhinnekontakt. När viruset tagit sig in i kroppen vandrar det via nervbanorna till ryggmärgen och sätter sig fast i nervrötterna. I nervrötterna finns våra sensoriska nerver (känselnerver). 

Kort efter att du blivit smittad kan du uppleva små blåsor och sår på könsdelarna som kan vara ytterst smärtsamma. Hos män ses dessa sår oftast på förhuden, medan de hos kvinnor oftast ses på blygdläpparnas insida. Första gången infektionen bryter ut kan du dessutom uppleva huvudvärk, muskelvärk och ont i halsen samt eventuellt smärta som strålar ned i benet p.g.a. påverkade nervbanor. Om du en gång blivit smittad av ett herpesvirus stannar viruset kvar i kroppens nervrötter för resten av ditt liv. Många av de människor som smittats med HSV-2 kommer således att få nya utbrott av sjukdomen, vilket kan visa sig genom små sår, sprickor eller rodnad som försvinner efter ett par dagar.  Symtomen är dock mycket lindrigare vid nya utbrott.  

Herpes kan inte botas, och anses därför vara en kronisk infektion. Det är möjligt att behandla symtomen som uppstår under en herpesinfektion, samt och minska antalet nya utbrott och varigheten av utbrotten. Behandlingen består av tre olika typer av läkemedel, som alla lindrar symtomen och reducerar antalet utbrott. Men de kan inte stoppa virusets förmåga att växa och sprida sig i cellerna hos den infekterade personen.  

 

Men det finns goda nyheter

Ett nytt vaccin mot HSV-2 är på väg att utvecklas. Ca. 500 miljoner människor världen över är smittade av HSV-2, och därför skulle ett HSV-2-vaccin kunna hjälpa riktigt många. Vaccinet kallas GEN-003 och är just nu i fas 2 för test av nya vacciner. Detta betyder att vaccinet ska testas för att kunna bevisa en biologisk effekt som är utan risken för patienten. Vaccinet har undersökts i ca. 1 års tid och hittills är alla resultat positiva. Resultaten visar att vaccinet har en långvarig och statistiskt betydelsefull effekt på viruset genom att begränsa dess spridning. Vaccinet har hittills visat sig vara säkert och utan allvarliga biverkningar. Forskarna hoppas att en enkel behandling med vaccinet ska vara lika effektivt som ett års behandling med dagens anti-herpes-läkemedel. 

Vaccinet kan inte enbart kontrollera nya utbrott utan även kontrollera virusets spridning. Resultaten visade att vaccinet bidrog till att antalet sår vid nya utbrott minskades med 43–69%, beroende av dos. Dessutom reducerades spridningen av viruset med 55%. Vacciner skiljer sig således från andra virus mot andra infektioner, eftersom den inte enbart är förebyggande utan även terapeutisk – d.v.s. den kan användas till personer som redan är smittade av HSV-2.

Om vaccinet blir godkänt kommer det att bli världens första vaccin mot HSV-2, samt det första terapeutiska vaccinet. Eftersom infekterade personer är som mest smittsamma precis innan sjukdomen bryter ut skulle vaccinet kunna stoppa spridningen av viruset (som sker via hud- eller slemhinnekontakt). Detta är särskilt viktigt för gravida kvinnor: om mamman är infekterad med HSV-2, och har ett pågående utbrott medan barnet föds vaginalt, finns det en liten risk för att barnet smittas. Om det nyfödda barnet smittats av viruset finns det en risk för att barnet dör. Därför rekommenderas alltid kejsarsnitt om mamman får sitt första utbrott i den sista tredjedelen av graviditeten. 

På grund av de fysiologiska och psykologiska konsekvenser som sjukdomen medför är vaccinet av stort intresse – både för patienter och läkare. Reducerad spridning, färre utbrott och lindrigare symtom skulle betyda ökad livskvalitet för patienterna, medföra färre läkarbesök och mindre medicin. En reduktion av antalet nya fall av herpes i underlivet är särdeles starkt eftertraktat. 

 

Källor:

1. http://acsh.org/news/2016/03/10/a-vaccine-for-herpes-erupts-in-the-news/
2. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=546

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil