Typ-2 diabetiker - kostplan bättre än medicin

Typ-2 diabetiker - kostplan bättre än medicin

Ny studie visar att en specialdesignad kostplan bidrar till markant bättre hälsoresultat för typ-2 diabetiker, jämfört med nuvarande diabetesmedicin.

Diabetes typ-2 är en sjukdom som är ärftligt och ofta kan associeras till en viss typ av livsstil, med ohälsosamma matvanor och för lite motion. Personer som får diagnosen diabetes måste ofta ändra på deras livsstil för att må bättre. Ändringarna innebär en kost med mindre socker och mättat fett, samt fler grönsaker och frukt. Men en ny studie visar nu att en specialdesignad kostplan kan vara ännu mer effektiv för att reducera symtom på diabetes. 

 

Optimerad diet ger bättre villkor för diabetiker

En ny amerikansk studie har visat att en specialdesignad kostplan är mycket effektiv. Det är forskare från Joslin Diabetes Center i Boston som har upptäckt att en strukturerad kostplan - så kallade näringsterapi - kan hjälpa typ-2 diabetiker att uppnå deras mål, minst lika effektivt som nuvarande diabetesmedicin. Kostplanen var dessutom lättare för diabetikerna att följa, jämfört med en klassisk diabetesdiet. 

Näringsterapi innebär individuell kostrådgivning för att hjälpa patienten att genomföra livsstilsändringar och ändra på ohälsosamma matpreferenser. Den nya studien visade att en specialdesignad och individuellt anpassad diet gav otroligt goda resultat. Kostplanen innehöll särskilda näringsämnen och ett bestämt antal kalorier per dag, baserat på diabetikerns blodanalys (fettkoncentration och långtidsblodsocker) och kroppsvikt. Studien visade att den specialdesignade kostplanen bidrog till positiva ändringar av långtidsblodsockret och kroppsvikten – utan att diabetikern ändrade på varken medicin eller aktivitetsnivå. Resultaten uppstod enbart tack vare individuellt anpassade koständringar. 

 

Tre grupper och hälsosam kost

108 överviktiga personer med typ-2 diabetes deltog i den amerikanska studien från Joslin Diabetes Center. Försökspersonerna delades in i 3 grupper med olika behandlingsmetoder:

  1. En standardgrupp som mottog rådgivning från en dietist om kostvanor och matpreferenser. 
  2. En grupp som fick en strukturerad kostplan (som beskrivet ovan), samt receptböcker och förslag på alternativa och mer hälsosamma livsmedel. De skulle dessutom skriva en kostdagbok. 
  3. En grupp som fick en strukturerad kostplan, samt en extra dietist-rådgivning per telefon per vecka. 

Deltagarna mättes och vägdes före och efter försöksstarten. Försöket sträckte sig över en period på 16 veckor. Forskarna kunde observera en markant viktminskning och längre långtidsblodsocker hos grupp 2 och 3. Dessa fördelar är enligt forskarna ett bevis på effekten av den strukturerade kostplanen. Kostplanen innehöll ca. 40% kolhydrater och resten bestod av protein och hälsosamt fett. Kosten var även fiberrik och saltfattig. Många av försökspersonerna uppfattade den strukturerade kostplanen som lättare att följa, jämfört med de klassiska diabetes-kostrekommendationerna. Därför har forskarna från Joslin Diabetes Center blivit kontaktade om många diabetiker som önskar att byta till deras välstrukturerade kostplan. 

Forskarna är begeistrade över de positiva resultaten. Eftersom det enbart var kostplanen som skilde grupp 1 från grupp 2 och 3, måste fördelarna tillskrivas den specialdesignade kostplanen. Sänkningen av långtidsblodsockret var större än forskarna tidigare hade registrerad, vilket är en glädjande nyhet eftersom många av försökspersonerna ha levt med ett för högt blodsocker i decennier utan att kunna kontrollera det. Budskapet från den nya studien är således att hälsosam kost är bättre än klassisk diabetesmedicin, vid diabetes typ-2. 

 

Källa:

1. http://www.upi.com/Health_News/2016/06/22/Specific-diet- plan-works- better-than- drugs-for-type- 2-diabetes- study-shows/9551466594770/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil