Stamcellsterapi: lam man har återfått mobiliteten i armar och ben

Stamcellsterapi: lam man har återfått mobiliteten i armar och ben

En 21-årig man, som blev lam efter allvarliga skador på ryggmärgen, har återfått mobiliteten i sina armar och ben. Denna positiva patienthistoria är ett resultat av deltagelse i en experimentell forskningsstudie om stamcellsbehandling.

Den unga mannen var i mars månad förra året involverad i en trafikolycka som resulterade i allvarliga skador på ryggmärgen, vilka ultimativt resulterade i att mannen blev lam från halsen och neråt. Skadorna på ryggmärgen var så allvarliga att även mannens andning blev omöjlig utan medicinska hjälpmedlen.  

Patienten gavs dystra framtidsutsikter eftersom läkarna inte förväntade att han någonsin skulle kunna återfå rörligheten. De nuvarande kirurgiska procedurerna fokuserar på att stabilisera ryggmärgsskador och därmed förhindra ytterligare skador, men de förbättrar sällan mobiliteten och känseln i lämmarna. 

Efter att patienten presenterats för dessa negativa utsikter började han söka efter andra möjligheter. I samband med detta fick han upp ögonen för en klinisk forskningsstudie som eftersökte patienter med ryggmärgsskador. 

Den kliniska forskningsstudien, som fortfarande är under utveckling, undersöker effekterna av en ny och lovande behandling som består av injektioner med AST-OPC1. Detta är ett nyutvecklat läkemedel som innehåller stamceller. OPC-cellerna i läkemedlet utövar deras effekt genom att förbättra funktionen av cellerna i hjärnan och ryggmärgen. 

Asterias Biotherapeutics som står bakom utvecklingen av  AST-OPC1 har annonserat att deras prekliniska studier har visat att läkemedlet leder till en reduktion av storleken på den fysiska ryggmärgsskadan, ökad nyproduktion av den beskyddande myelinhinnan omkring nervcellerne och ökad produktion av nervcells-växtfaktorer, samt nyskapande av blodkärl som förser cellerna med syre och näring. 

Förbättring av motorisk funktion efter två veckor
Efter att ha anmält sig som försöksperson till den kliniska studien fick patienten en injektion med 10 ml AST-OPC1-celler direkt in i ryggmärgen. Efter de två första veckorna kunde patienten återigen utföra begränsade rörelser av armar och händer. 

Efter tre månader var patientens motoriska färdigheter förbättrade till den grad att han kunde utföra små vardagssysslor som exempelvis att skriva sitt namn, äta själv och styra sin eldrivna rullstol. 

Även om resultaten är mycket lovande är det ännu för tidigt att säga om patienten kommer att återfå mobiliteten i sina ben. Men resultaten av denna kliniska forskningsstudie har väckt stor optimism för AST-OPC1 som en potentiell ny behandlingsform för patienter som lider av ryggmärgsskador. 


Källa: 

1. http://www.medicalnewstoday.com/articles/312796.php

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil