Rödklöver extrakt mot osteoporos?

Rödklöver extrakt mot osteoporos?

Rödklöver extrakt är ett naturläkemedel rekommenderat för kvinnor som har passerat klimakteriet och har en ökad chans för utveckling av osteoporos. Men vad säger forskningen om Rödklöver extrakt?

Klimakteriet är tiden i en kvinnas liv där hon har sin sista menstruation. Detta sker eftersom funktionen hos äggstockarna sakta reduceras, därav östrogen halterna sjunker dramatiskt. Under och efter klimakteriet, kvinnor förlorar ofta benmassa. Med tiden, kan detta leda till ömtåliga ben som sedan plötsligt bryts på grund av mindre trauma. Detta kallas för osteoporosis. Vid osteoporosis, benmassan och densiteten är låg, därav kan benen inte utstå samma belastning som tidigare. Benmäss förlust hos kvinnor ökar dramatiskt eftersom östrogenhalten faller. Östrogen hormonet ger bencellerna viktiga signaler om ben och reducerande sönderdelning. Förlusten av östrogen kommer därför orsaka ändringar i balansen av benkompositionen och sönderdelning för att skiftas till förmån av sönderdelning. Dessutom återväxten av ben efter trauma sjunker, medan produktionen av fettvävnad i benmärgen ökar. Tidigare, har en hormon ersättnings behandling av östrogen och gestagen använts eftersom den kan bekämpa de störningar som kvinnor upplever under klimakteriet. Dock hormonterapi har visat sig ha seriösa biverkningar - de ökar risken för bröstcancer och hjärt-kärlsjukdomar. Behandlingen är därför inte rekommenderad för kvinnor med låg risk för osteoporosis.

 

Alternativa lösningar

Forskare har sökt efter alternativa läkemedel för behandling av efter klimakteriet symptom hos kvinnor med ökad risk för utveckling av osteoporosis. Ett lovande alternativ är det så kallade ’fytoöstrogener’, som visat lovande resultat som alternativ läkemedel. De kan binda östrogen receptorer i de mänskliga cellerna och därigenom produceras samma effekt som kroppens egna östrogen. Kroppen har två östrogen receptorer: en alfa receptorer och en beta receptor. Alfa receptorn kan hittas i bröstvävnad och i livmodern, medan beta receptor är dominerande i benvävnaden.

En av de mest kända fytoöstrogenerna är”isoflavoner”. I djurförsök har detta visat sig vara möjligt att binda till östrogen receptorerna i benvävnaden och öka kompositionen av benvävnad och minska sönderdelning. Rödklöver innehåller isoflavoner, men ämnet kan först bli aktivt när bakterier i tarmen tar bort en liten sockermolekyl av ämnet. Det betyder att den aktiva isoflavonerna är beroende av tarmens bakteriella flora. men detta varierar en del hos människor. En undersökning har forskat om denna effekt påverkar kvinnor i klimakteriet. Forskare ville undersöka om ett dagligt intag av Rödklöver extrakt påverkade bentäthet, inflammatoriska tillstånd och kardiovaskulär hälsa. Över en 12 veckors period, en grupp av kvinnor mottog en daglig dos av antigen 150 ml Rödklöver extrakt med 37,1 mg isoflavoner eller blindtablett (ingen effekt) Efter 12 veckor, resultaten visade att Rödklöver extrakt kunde öka ben utvecklingsprocessen, medan kvinnor som inte tog Rödklöver hade förlorat benmassa.

Samtidigt observerade forskare inga förändringar i inflammatoriska tillstånd, blodtryck eller några biverkningar av behandlingarna. Senare studier har visat samma positiva effekt och i dessa studier visade det sig att vissa kvinnor utvecklats från att de ursprungligen inte kunde bilda aktiva isoflavoner och sedan kunnat bilda dem på grund av olika tarmfloror efter en kort period med Rödklöver extrakt. Denna forskning visar att Rödklöver extrakt kan bidra till friska ben som är mindre ömtåliga hos kvinnor efter klimakteriet. Rödklöver extrakt kan köpas hos dem flesta hälsobutiker.

 

Referenser:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523657/
  2. http://sund-forskning.dk/artikler/rodkloverekstrakt-fra-herrens-mark-mod-knogleskorhed/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil