Retinopati – hur kan typ-1 diabetiker undvika ögonkomplikationer?

Retinopati – hur kan typ-1 diabetiker undvika ögonkomplikationer?

Typ-1 diabetes finns hos både barn och vuxna och innebär att kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin. Insulin är nödvändigt för att cellerna ska kunna tillgodogöra sig av energi i form av blodsocker (glukos). Om cellerna inte kan uppta socker från blodet så sticker mängden socker i blodet, vilket resulterar i högt blodsocker. Högt blodsocker kan medföra många komplikationer, däribland ögon-, kärl-, njure- och nervskador.

Sedan insulin började användas som behandling mot diabetes år 1921 har detta bidragit till att många diabetiker lever ett näst intill normalt liv utan större vardagskomplikationer. Insulininjektionerna har således gjort det möjligt för diabetiker att leva längre, än de hade gjort utan medicin. Men läkaren Elliot P. Joslin från Joslin Diabetes Center i Boston upptäckte att den förlängda livstiden också innebar oväntade komplikationer. En av de värsta komplikationerna till diabetes är ögonsjukdomar. Det höga blodsockret skadar ögonens små blodkärl, vilket i värsta fall kan leda till total blindhet om det inte behandlas i tid.

 

Vad är orsaken till retinopati?

Orsaken till kärlskador kan både vara svullnad (ödem) eftersom kärlen blivit otäta, eller spontan växt av nya kärl över näthinnan. Båda tillfällen kan medföra att syncentrum i ögat blockeras, vilket leder till försämrad syn som efter många år kan utveckla sig till blindhet. I vissa fall utvecklas synskadan så snabbt att diabetikern hinner reagera på symtomen innan det är för sent att motverka skadorna. Risken för att utveckla denna skrämmande diabeteskomplikation kan reduceras genom att regelbundet gå till ögonundersökningar hos en optiker eller en ögonläkare som är specialiserad inom diabetesrelaterade ögonsjukdomar. Ny teknologi gör det lättare att undersöka ögonen med en högre sensitivitet, vilket innebär att fler diabetiker som ligger i riskzonen upptäcks tidigt och kan få behandling innan skadorna blivit irreversibla.

 

Ögats uppbyggning och förändringar

Ögat är ett mycket sensitivt organ som är uppbyggt av ett välstrukturerat nätverk av blodkärl och ljussensorer. Ljussensorerna registrerar ljuset som strålar in via linsen till näthinnan och vidare genom synnerven. Synnerven går från näthinnan till syncentrum i hjärnan, där ljuset omvandlat till konkreta och synliga objekt. Om ett av elementen i denna process skadas eller är i obalans medföra detta försämrad syn. Diabetesrelaterad retinopati innebär ändringar av blodkärlen i näthinnan. Komplikationerna uppstår på grund av långvarigt högt blodsocker, som leder till skador på de små blodkärl som förser ögats celler med syre och näring. Kroppens reaktion på skadorna är att skapa nya blodkärl för att upprätthålla mängden syre och näring till cellerna. De nya blodkärlen växer snabbt och oorganiserat och bildar ett nytt kärlnätverk i ögat, som i värsta fall kan leda till näthinneavlossning och/eller blindhet.

 

Vad kan du själv göra?

Det bästa du kan göra för att undvika retinopati som diabetiker är att hålla dina ögon friska och fuktiga, samt bibehålla ett välreglerat blodsocker som konstant ligger inom normalområdet. Det är otroligt viktigt att kontrollera blodsockret, eftersom ett långvarigt högt blodsocker bidrar till utvecklingen av retinopati (samt skador på nerver, mindre blodkärl och njurar). Dessutom är det oerhört viktigt att du regelbundet går till ögonkontroller hos en optiker eller ögonläkare som är specialiserad inom diabetesrelaterad retinopati.  Detta gäller även om du inte upplever symtom på retinopati och har ett välreglerat blodsocker.

 

Behandling av retinopati

Den goda nyheten är att diabetesrelaterad retinopati kan behandlas – ju tidigare sjukdomen upptäcks desto bättre är prognosen och behandlingsmöjligheterna. En av behandlingsmetoderna är laserbehandling, som hjälper till att göra otäta blodkärl täta i näthinnan. Detta är ett effektivt sätt att bromsa progressionen av retinopati hos många diabetiker, även om det inte kan förbättra synförmågan. Det är också möjligt att behandla ögonsjukdomen med injektioner av anti-VEGF (anti-kärltillväxtfaktor). Injektionerna har visat sig kunna stoppa progressionen av sjukdomen, samt förbättra synen hos diabetiker.


Källa:

  1. http://blog.joslin.org/2016/06/how-to-prevent-eye-complications-with-type-1-diabetes/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+JoslinDiabetesCenterBlog+%28Joslin+Diabetes+Center+Blog%29

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil