Pacemaker för koma patienter

Pacemaker för koma patienter

Koma är ett tillstånd som kännetecknas av medvetslöshet, frånvaro av reaktioner och brist på dygnsrytm. Patienterna verkar vara fångade i deras egna kropp eftersom andningen och matsmältningen fortsätter fungera och ögonen kan vara öppna. Men finns det ett sätt att hjälpa patienterna ur denna overksamma tillstånd?

Tillståndet kan vara i flera dagar, veckor, månader och i sällsynta fall även år. Om tillståndet varar i mer än 12 månader är framtidsutsikterna inte bra. Koma kan orsakas av flera faktorer bland de vanligaste är: syrebrist, blödning eller svullnad i hjärnan. De flesta koma patienter har varit involverade i en trafikkollision och har upplevt en traumatisk skada i hjärnan eller har av olika orsaker blivit drabbad av subaraknoidal blödning.

Tillståndets utveckling varierar mycket från patient till patient och vissa patienter kan återfå vissa förmågor och kan rehabiliteras, medan andra aldrig kan förbättras. Vanligtvis är det att ju längre tillståndet kvarstår desto mindre chans finns det till en effektiv rehabilitering. Ett specifikt fall har genererat intresse inom neurokirurgisk forskning. Efter 15 år i koma var det möjligt att återupprätta en viss medvetenhet hos en 35 årig man som hade varit involverad i en traumatisk olycka.

Forskargruppen bakom denna framgång har i samråd med familjen och experter experimenterat med en slags pacemaker kopplad till nerver i patientens bröstkorg. Vagusnerven utför en viktig funktion i medvetenhet och uppmärksamhet och bildar sambandet mellan hjärnan och kroppen. Genom att stimulera denna nerv i patientens bröstkorg med elektriska impulser, var det möjligt att visa en ökning av hjärnaktiviteten. Men det var inte endast hjärnaktiviteten som ökade, ögonrörelsen registrerades och patienten svarade på röster och andra former av stimuli.

 

Även efter så många år var det möjligt för forskarna att återupprätta en viss nivå av medvetandet. Dessutom har det gjorts ytterligare undersökningar av hjärnaktiviteten genom EEG och avslöjat att de elektriska impulserna i samband med rörelsen, uppfattning och medvetandet hade ökat. Röntgen av hjärnan bekräftade också en ökad omsättning i delar av hjärnbarken.

 

Forskaren Angela Sirigu från institutet för kognitiv vetenskap i Lyon, hävdar att ”Hjärnan är plast och reperationer är fortfarande möjliga, även efter så många år. Genom att stimulera vagusnerven är det möjligt, även om det tidigare inte fanns något hopp.” Framtida forskning måste nu fokusera på och bevisa den terapeutiska möjligheten att stimulera vagusnerven och hur det kan tillämpas i praktiken. En pacemaker visade sig vara framgångsrik med hjärtat så varför inte med nervsystemet också?

 

Källor:

  1. http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/medizin/-/journal_content/56/12054/20015138/Durch-Nervenstimulation-aus-dem-Wachkoma/
  2. Restoring consciousness with vagus nerve stimulation. Corazzol, Martina et al.

Current Biology, Volume 27, Issue 18, R994 - R996

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil