Överskott av en viss aminosyra är förknippad med schizofreni

Överskott av en viss aminosyra är förknippad med schizofreni

En studie har undersökt orsaken av schizofreni och resultaten kan förhoppningsvis leda till utvecklingen av nya behandlingar och åtgärder för att förebygga schizofreni.

Vad orsakar schizofreni?

Orsaken till sjukdomen är mer eller mindre okänd. Idag däremot känner man till anledningar som kan öka risken för utvecklingen av schizofreni - forskning har avslöjat att arv och miljö kan avgöra om en individ utvecklar schizofreni eller ej. Ärftlighet är nära besläktad med sjukdomen, risken att utveckla schizofreni är 10% om en av föräldrarna har det, jämfört med 1% i vanliga fall. Om båda föräldrarna eller individens identiska tvilling lider av sjukdomen ligger risken på 40-50%. Tyvärr är det inte endas en gen som avgör om en person utvecklar schizofreni eller inte, utan snarare ett flertal olika gener som bidrar individuellt till att öka risken för utvecklingen av schizofreni. Dessa gener kallas för ’mottagningsgener’ eftersom de också ökar risken för att utveckla andra psykiska sjukdomar som manik-depressiva sjukdomar.

Som nämnt tidigare, är det inte endast generna som avgör om en individ utvecklar schizofreni. En identisk tvilling kan utveckla schizofreni utan att den andra tvillingen utvecklar det, även om deras gener är identiska. I dessa fall kan miljön avgöra detta. För närvarande är inte alla gener eller miljöfaktorer som är relaterade till sjukdomsutvecklingen kända. Bland de kända miljöfaktorer är emellertid komplikationer under graviditet och födsel, infiktioner under födseln, förälderns ålder, om personen har rökt cannabis innan hen fyllt 15 och om personen bor i staden eller på landet.

 

Överskott av metironin leder till störningar i fostertets hormonutveckling

En ny studie publicerad i augusti 2017, har framhävt en ny faktor som eventuellt spelar en viktig roll i risken att utveckla schizofreni. De fann en ökad koncentration av en viss aminosyra hos gravida möss som är förknippad med en större risk att avkomman utvecklar schizofreni. Forskning hoppas att denna upptäckt bidrar till utvecklingen av mer effektiva behandlingar och bättre förebyggande åtgärder.

Aminosyran, som forskarna undersökte kallas för ”metionin”. Det är en väsentlig aminosyra som kroppen inte kan producera på egen hand och behöver därmed tillsättas via kosten. Det är nödvändigt för metylering av DNA; en process som är avgörande för hur generna utrycker sig. Eftersom schizofreni är en sjukdom orsakad av utvecklingsstörningar, genetiska fel och epigenetiska förändringar och eftersom metyleringsprocessen är involverad i alla tre processer, verkar det mer troligt att en ökad nivå av metionin kan påverka risken för utvecklingen av schizofreni.

Metioninen kan hittas i ost och andra mejeriprodukter, ägg, bönor och andra typer av frön och nötter även vissa typer av kött. Studiet har avslöjat att ett överflöde av metionin i en gravid mus kan leda till en felaktig utveckling i fostrets hjärna och detta kan leda till schizofreni senare i livet. Studiet är baserat på möss som fick tre gånger den normala dosen metionin under tredje veckan av graviditeten. Fostrets hjärna börjar utvecklas under tredje veckan. Experimentet visade att avkomman som utsattes for en hög dos av metionin visade symptom av utvecklingsstörningar som motsvarar schizofreni. Denna slutsats grundades på resultat från nio olika test av mössen, som undersökte flera olika symptom och förändrings som är kopplade till schizofreni.

Därefter försökte forskarna att behandla mössen med samma läkemedel som ofta används för patienter med sjukdomen. Denna typ av läkemedel kallas för ”antipsykotiska läkemedel”. Behandlingen visade sig vara effekts hos möss med schizofreni. Forskare vill nu bedriva forskning inom området för beteendestörningar på molekylär nivå för att hitta nya metoder för behandlingen av schizofreni. Kanske kan de uppfinna en behandling som kan omvända de förändringar som orsakats i hjärnvävnaden på grund av överflödiga nivåer av metionin eller sätt att reglera motionins metabolism. Förhoppningsvis blir deras resultat framgångsrika och att de kan skapa en ny behandling som kan förhindra schizofreni.

 

Referenser:

  1. http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/skizofreni.htm
  2. http://www.medicalnewstoday.com/articles/319040.php

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil