Nytt hopp för fettlever-patienter

Nytt hopp för fettlever-patienter

Förutom livsstilsändringar och viktminskning finns det i nuläget ingen effektiv eller säker behandling för fettleversjukdom, hos personer som inte i förvägen lider av alkoholism. Men för första gången har forskare hittat ett protein kallat cdk4, vilket har visat sig förekomma i höga nivåer i musmodeller samt humana modeller av leversjukdomen. I en studie där forskarna blockerade detta proteinet i möss, i samma period som mössen gavs narkotika, visade det sig att utvecklingen av leversteatose (ett förstadium till fettleversjukdom) minskades signifikant.

Cdk4 är ett enzym, dvs en slags katalysator i kroppen, som i en ny studie från 2016 visat sig kunna leda till fettleversjukdom, hos personer som inte lider av alkoholism. Genom att hämma enzymets funktion kunde forskarna observera både en förebyggande – och förhindrande – effekt av sjukdomens första faser. 

Fettleversjukdom som inte är orsakat av alkoholism innebär att för mycket fett samlas och lagras i levercellerna. Levern innehåller normalt små mängder fett, men när levern består av 5-10% fett eller mer klassificeras det som fettlever. 

Det första stadiet i leverfettsjukdomen kallas leversteatos, vilket kan utveckla sig till steatohepatit (när fettet i levern orsakar ett inflammatoriskt tillstånd) och slutligen levercirros (när levervävnaden ersätts av dysfunktionell bindväv). Denna typ av fettleversjukdom uppstår ofta hos överviktiga personer som samtidigt lider av högt blodtryck, högt kolesterol och för höga blodfetter. Sjukdomen kan även uppstå på grund av ohälsosamma matvanor eller snabb viktminskning. Men man kan utveckla fettlever utan alla dessa riskfaktorer. En amerikansk undersökning har visat att ca 46 % av alla överviktiga individer i medelåldern hade sjukdomen, och om de samtidigt led av diabetes ökade förekomsten till 74 %.

Eftersom det inte finns andra behandlingsmöjligheter än livsstilsändringar och viktminskning finns det ett stort behov för en mer effektiv medicinsk behandlingsmetod. Nya behandlingar testas just nu i kliniska studier som intill vidare visar positiva resultat. Tyvärr visar de även tecken på allvarliga biverkningar. 

I den nya amerikanska studien har forskarna upptäckt höga nivåer av cdk4 bland möss som intagit fettrik kost, samt hos människor med fettleversjukdom. Forskarna observerade att de höga nivåerna av cdk4 började som kedjereaktioner genom bestämda signalvägar som involverade leversteatos, leverfibros och levercancer. När forskarna blockerade detta enzym i möss, fungerade inte längre dessa signalvägar och mössen undslapp utvecklingen av leversteatos, vilket de annars hade gjort på grund av deras fettrika kost. Dessutom upptäckte forskarna att när cdk4 blockerades i möss med leversteatos motverkade detta progressionen av sjukdomsutvecklingen, och lyckades vända utvecklingen tillbaka till friskt levertillstånd. 

De ämnen som användes för att blockera cdk4 är redan godkända av FDA, den amerikanska versionen av Läkemedelsstyrelsen, som verksamma ämnen i medicin mot levercancer. Forskarna hoppas därför att ämnena även snart kan börja användas mot leversteatos. 

Förhoppningsvis kan en hämning av cdk4 hos patienter som lider av fettlever inte ge allvarliga biverkningar, vilket tyvärr ses bland de mediciner som just nu prövas i olika kliniska studier. Om cdk4 inte ger allvarliga biverkningar kan fettlever-patienterna möjligtvis snart gå en ljusare framtid till mötes. 

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil