Nytt hjälpmedel mot röksug

Nytt hjälpmedel mot röksug

En studie från Nya Zeeland har hittat ett nytt hjälpmedel för snabbt rökstopp, vilket kan bidra till en ljusare framtid och ett mer hälsosamt liv.

Det är allmänt känt att rökning inte är bra för kroppen. Rökning har många negativa effekter. Röken irriterar slemhinnorna i näsan och svalget och medför sämre lukt- och smaksinne. 

De små håren i nästan rensar den inandade luften från damm, partiklar och bakterier, men dessa näshår destrueras av tobakstjäran och kan därför orsaka ökad slemproduktion och hosta. Dessutom kan tobakstjära skade de små lungblåsorna (alveolerna), som är ansvariga för utväxlingen av gaser mellan lungvävnaden och blodet, och därför kan rökning kan leda till KOL. 

Det värsta av allt är att tobakstjäran är cancerframkallande och anses vara orsaken till lungcancer hos rökare. Rökning resulterar ofta i högt blodtryck och puls samt belastning av hjärtat p.g.a. nikotin och kolmonoxid. Eftersom rökning skadar alveolerna minskas syresättningen av blodet, vilket medför att hjärtat måste kompensera genom att slå flera slag per minut, jämfört med icke-rökare.  

Rökning kan även orsaka förkalkning av blodkärlen till hjärtat, vilket reducerar syresättningen och gör att hjärtat måste arbeta ännu hårdare. Detta kan i värsta fall resultera i en hjärtattack. 

 

Nikotin-inhalator visar positiva effekter

Men men men, det finns goda nyheter! En studie från Otago University i Wellington, Nya Zeeland, visar att en inhalator kan bekämpa röksuget. Forskarna undersökte två grupper, totalt 502 deltagare, som alla önskade att sluta röka. Den ena gruppen fick en nikotin-inhalator samt nikotinplåster, medan den andra gruppen fick nikotinfria inhalatorer samt nikotinplåster. Försökspersonerna visste inte vilken typ av inhalator som de fått, för att säkra verkningsmekanismen av inhalatorn och undvika placeboeffekter.

Varje gång en försöksperson kände ett röksug, skulle personen använda inhalatorn. Efter 6 månader hade nästan dubbelt så många lyckats bli rökfria i gruppen med nikotin-inhalatorer, jämfört med gruppen som använda nikotinfria inhalatorer. Hela 33 % av nikotin-gruppen hade uppnått deras mål om att sluta röka, medan bara 18 % av den andra gruppen hade lyckats efter 6 månader. 

Eftersom e-cigaretter innehåller både cancerframkallande och giftiga ämnen, rekommenderas de inte som ett substitut till vanliga cigaretter, enligt Sundhedsstyrelsen (danska Livsmedelsvärket). Nikotin-inhalatorerna påminner om astma-inhalatorer, till skillnad från e-cigaretter som rent visuellt samt funktionsmässigt liknar vanliga cigaretter. Men om du ”brinner” för att bli rökfri kan den nya inhalatorn fungera som ett bra hjälpmedel mot röksuget.

Källor

1. https://www.lunge.dk/rygnings-paavirkning-af-kroppen
2. http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/13/ntr.ntw093.abstract
3. http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-e-cigaretter-sundhedsskadelige
4. http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-e-cigaretter-sundhedsskadelige

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil