Ny metod upptäcker nästan alla cancerformer

Ny metod upptäcker nästan alla cancerformer

Jakten på cancer blir allt mer sensitiv och precis, tack vare artificiell intelligens. Artificiell intelligens är en slags automatiserad maskin som skapats för att kunna upptäcka cancerceller i vävnadsprover. Maskinen har utvecklats under tre decennier, men det är först nu som den förbättrats så mycket att den snart är redo att användas till lagring, behandling och analyser av data, samt utföra algoritmer, för att upptäcka cancer.

Patologer har de senaste 100 åren använt sig av nästan samma metod för att diagnostisera sjukdomar – genom mikroskopiska undersökningar av vävnadsprover på små objektglas. Metoden innebär en risk på grund av den mänskliga faktorn – en erfaren patolog kan t.ex. missa en liten sjuk cell bland många friska celler på ett objektglas, vilket kan hända även den bästa. Men den nya automatiserade maskinen som forskare och ingenjörer skapat efter många års arbete, använder sig av artificiell intelligens. Denna intelligens kan urskilja cancerceller från friska celler med en precision på nästan 100%. 

Ett Harvad-baserat team demonstrerade den nya tekniken vid en internationell biomedicinsk tävling år 2016 i Prag (International Symposium of Biomedical Imaging). Teamet visade att den artificiella intelligensen kunde lokalisera cancerceller bland vävnadsprover från bröstvävnad med en precision på 92%. Denna sensitivitet vad mycket bättre än någon av de andra metoder som deltog i tävlingen. Harvard-teamet vann således tävlingen.

 

Patologer fortfarande bättre än artificiell intelligens

Patologer visade sig dock fortfarande vara ännu mer exakta än den artificiella intelligensen – deras förmåga att hitta cancerceller var 96%. Men genom att kombinera patologernas förmåga med den artificiella intelligensen steg sensibiliteten till 99,5% - d.v.s. 99,5% av alla cancerceller blev identifierade. Forskarna bakom den nya metoden använder sig av en teknik som kallas ”djup inlärning” för att lära maskinen hur den kan bli bättre på att känna igen och upptäcka cancerceller. Detta innebär att maskinens förmåga förbättras efter varje gång den används. Den lär sig nya cancer-karaktäristika för varje gång den undersöker ett nytt vävnadsprov – och kommer ihåg det. Uppfinnarna började med preparat som var lätta att analysera, för att sedan ge maskinen svårare och svårare vävnadsprov att analysera, i takt med att inlärningen fördjupas.

 

Hopp för framtiden

I framtiden kommer patologer förmodligen att bli assisterade av automatiserade maskiner, enligt uppfinnarna. Men eftersom patologerna fortfarande behövs för att lära upp maskinen, kommer de inte att ersättas av den nya tekniken. Maskinen gör det möjligt för oss att bli ännu bättre på att upptäcka och känna igen cancerceller, vilket är ett steg i rätt riktning. Genombrottet kommer förhoppningsvis att leda till fler sanna positiva svar och färre falska negativa svar – detta måste vara dagens bästa nyhet. 

 

Källa:

1. http://www.livescience.com/55145-ai-boosts-cancer-screen-accuracy.html

Källor

1. http://www.livescience.com/55145-ai-boosts-cancer-screen-accuracy.html

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil