Möss fick större muskler efter behandling med nytt läkemedel

Möss fick större muskler efter behandling med nytt läkemedel

Ett nytt läkemedel har gett möss större muskler och ben på bara några få veckor. Det visar ny forskning från Aarhus Universitet och Erasmus Medical Center. Det kan hjälpa äldre sjuka genom att minska risken för benbrott vid fall.

I takt med att vi blir äldre, förlorar vi också stora delar av vår muskelmassa. Benvävnaden blir även skörare, och risken för benskörhet stiger med åldern. Den sköra benvävnaden gör att äldre människor har större risk för att bryta benen när de ramlar och den minskade muskelmassan gör dem mer benägna till att ramla.

 

Ny studie undersöker proteinmolekyler för att undvika blodproppar

Behandlingsmedel som ger större muskler kan förknippas med anabola steroider, som ofta används inom bodybuilder-världen. Man har även hört talas om unga människor som har fått blodproppar efter att ha försökt att ta en genväg till att få större muskler. Cyklister riskerar det samma när de tar EPO. Blodproppar uppstår eftersom blodet bli tätare och får ett överskott av röda blodkroppar.

Forskarna i denna studie har försökt att skapa en proteinmolekyl som kan få muskler och ben att växa utan att antalet röda blodkroppar ökar. Studien är utförd på 85 honmöss, där olika grupper har fått olika doser. De har även använt sig av placebomedicin. Resultaten visade att de möss som fick den högsta dosen hade fått 42% mer benmassa och lårmusklernas storlek hade ökat med 21%. Allt detta utan att antalet röda blodkroppar ökade.

 

Effekten av testosteronbehandlingar är inte tillräckligt undersökt

Studier har sett en inbromsning av benförtvining, samt återuppbyggning av ben vid behandling med testosteron. Studierna har dock inte kunnat bevisa att behandlingen minskar risken för benbrott.

På samma sätt har studier angående testosteronbehandlingar visat på ökande muskelmassa hos friska människor, men utan anmärkningsvärd ökning av styrka i musklerna.

Så vad är nyttan med att ha stora muskler och ben, om man verken blir starkare eller mer härdig? Det har gjorts för få långtidsstudier för att kunna bekräfta eller ogiltigförklara biverkningar vid testosteronbehandlingar. Därför måste man se på alternativa metoder, när det gäller dessa behandlingar.

I Sverige ges testosteronbehandling endast till män som har fått skadat sin testosteronproduktion på grund av sjukdom eller på grund av annan behandling med detta som biverkning. Låg testosteronproduktion leder till låg sexlust, ökad trötthet och muskel- och benförtvining.

 

Läkemedlet testas på människor i USA

Ett läkemedel som är nära besläktat med det läkemedel från studien, är i nästsista fasen av godkännandeprocessen. Om det blir godkänt kan det släppas på marknaden, berättar Andreas Lodberg som är huvudförfattaren för studien. En stor grupp människor ska undersökas utifrån läkemedlets effekter och biverkning. Dock skall det understrykas att människor och möss inte alltid reagerar likadant på en läkemedelsbehandling.

Andreas Lodberg beräknar att läkemedlet kommer finnas på hyllorna i USA, inom de kommande åren. Det är dock oklart om och i så fall när det blir godkänt i Europa. 

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil