Metoder till att behandla svettproblem

Metoder till att behandla svettproblem

Svettas du också, även om du inte har varit fysiskt aktiv? Då är du inte ensam.

Upp till 3% av Sveriges befolkning lider utav hyperhidros, vilket orsakar en ovanlig kraftig svettproduktion. När man har hyperhidros svettas man även fast man inte har varit fysiskt aktiv eller på något annat sätt har en naturlig förklaring för den extra svettproduktionen (t.ex. om är emotionellt påverkad). 

 

Det finns olika metoder att behandla hyperhidros på. Till exempel:

  • Antiperspirant med aluminiumklorid:Antiperspirant innehåller aluminiumsalter. Dessa salter verkar genom att reagera med proteiner i svettkörtlarnas kanaler. Då bildas det en barriär så att svetten inte når upp till hudytan. Antiperspirant finns i olika former som man kan köpa receptfritt, t.ex.: kräm, rollon, pump, stift och spray. Vissa deodoranter innehåller, förutom parfym, även aluminiumsalter och kan därför vara svetthämmande i större eller mindre grad. Man kan även köpa antiperspirant som endast innehåller aluminiumsalter och inte parfym. Behandling med antiperspirant ska upprepas regelbundet, eftersom det endast blockar svettkanalerna tillfälligt.
  • Botox: Botulinuminjektioner verkar genom att hämma nervsignaler till svettkörtlarna. Detta bidrar till att svettproduktionen inhiberas. Denna behandling behövs endast utföras en till fyra gånger om året, beroende på hur effektiv behandlingen är för individen. Botoxbehandling görs antingen på privatklinik, där man får betala för det själv, eller genom remittering till en specialistläkare i statliga vården.
  • Jontofores: Vid jontofores används en svag ström, som för joner in i svettkörtlarnas öppningar. Detta skapar ett hinder för svetten, så att den inte kan nå hudytan. I början av behandlingen skal jontofores utföras tre till fyra gånger i veckan, 20–30 minuter per gång. Behandlingen utförs av en hudläkare, därför krävs det en remiss för att kunna bli behandlad med jontofores. På grund av att behandlingen är så tidskrävande finns det möjlighet att få den gjord hemma, vid överenskommelse med hudläkaren. Det finns hemapparater som kan användas till behandlingen, när den sedan har satts igång.
  • Antikolinergika: Antikolinergika går in och påverkar nerverna som sänder signaler till svettkörtlarna. Dock finns det många biverkningar med denna typ av medicin som intas oralt. Antikolinergika är receptbelagt och måste skrivas ut av läkare.
  • Axillär utrymning:Vid denna typ av behandling tar man bort svettkörtlarna i armhålan. Detta kan antingen utföras genom att skrapa, vakuumsug (som vid fettsugning) eller med hjälp av ickeinvasiva metoder som t.ex. mikrovågor. Detta kräver en remiss till specialistläkare, om det inte utförs på privatklinik, eftersom behandlingen kan innebär operation. Om du väljer att gå till en privatklinik får du betala för behandlingen själv.

 

I en studie utförd 2016 jämfördes botoxbehandlingen med axillär utrymning där vakuumsug eller mikrovågor användes. Det visade sig att alla tre behandlingarna var effektiva och säkra. Mikrovågs- och botoxmetoden var bättre på kort sikt, jämfört med vakuumsug. Dock saknas det ytterligare undersökningsunderlag för att kunna jämföra effektivitet av de olika metoderna, som kan hjälpa till att förbättra livet för människor med hyperhidros.

Källor

1. https://docplayer.dk/15713292-Hyperhidrose-er-et-tavst-handikap.html
2. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14764172.2016.1248438?scroll=…
3. https://www.nasgp.org.uk/hyperhidrosis/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil