Ät mer lök – det motverkar äggstockscancer

Ät mer lök – det motverkar äggstockscancer

Lök är känd för sina många hälsofördelar; den kan exempelvis lindra depressioner och minska risken att drabbas av olika typer av tarmcancer. En ny studie pekar på ytterligare en positiv hälsoeffekt.

Det är en ny studie från Kumamoto University i Japan som har undersökt effekten av lök mot cancer i äggstockarna, även kallat ovariecancer. Den vanligaste formen av äggstockscancer är epitel-ovariecancer (EOC). EOC är den fjärde vanligaste orsaken till död p.g.a. cancer hos kvinnor. 

Ca 80% av alla kvinnor som har drabbats av cancer i äggstockarna får recidiv efter avslutad cellgiftsbehandling. Överlevnadschansen efter 5 år är ca 40%. Därför är det ytterst viktigt att forska fram ny och ännu mer effektiv behandling mot denna förfärliga cancerform.

  

ONA

Efter all denna negativa information fortsätter artikeln med de positiva nyheterna. De japanska forskarna har nämligen upptäckt att lök har en beskyddande effekt mot EOC. Forskarna testade effekten av lök på en preklinisk modell, som visade reducerad växthastighed av cancercellerna. Lök innehåller nämligen ett bestämt ämne, kallat onion A (ONA). 

Dessutom visade resultaten från den japanska studien att ONA hämmade den tumör-stimulerande aktiviteten MDSC. MDSC är en grupp immunförsvarsceller som främjar cancerutvecklingen. Forskarna menar att ONA var orsaken till den positiva hämningen av MDSC. Därför tror forskarna att genom att tillsätta ONA i befintlig cancerbehandling, är det möjligt att effektivisera behandlingen och därmed bromsa tumörväxten. 

Forskarna undersökte därefter möss med EOC, medan de gavs en oral dos ONA från lök. Resultaten visade att mössen hade en längre överlevnadstid samt minskad tumörväxt jämfört med försöksmusgruppen. Försöket visade även att ONA hade en direkt toxisk effekt på tumörcellerna i äggstockarna. Inga biverkningar registrerades bland försöksmössen.

 

Från möss till människor

Nästa mål blir att undersöka effekten av detta fantastiska ämne från lök på i humana försökspersoner. Tidigare studier har nämligen visat att lök kan bekämpa fria radikaler som anses vara cancerframkallande, även här utan biverkningar. Så nu finns det flera goda skäl att testa ämnet på människor. 

Så om du lider av äggstockscancer eller känner någon som gör det – säg till dem att äta mer lök. Det är 100% riskfritt, billigt, nyttigt och utan biverkningar. Lök har även många andra positiva effekter på hälsan, så ät mer lök – oavsett om du är sjuk eller frisk ! 

 

Källor: 
1. http://www.medicalnewstoday.com/articles/313643.php 
2. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/gynaekologi/tilstande-og-sygdomme/svulster-og-dysplasi/ovariecancer/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil