Lunginflammation hos patienter med KOL

Lunginflammation hos patienter med KOL

Varför är KOL-patienter mer benägna att få lunginflammation, hur kan du sänka risken för lunginflammation och hur kan man skilja mellan lunginflammation och KOL? Här får du reda på det.

KOL är en förkortning för Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. Sjukdomen gör det svårt att andas och det är ofta förknippat med långvarigt tobaksberoende. Emellertid kan astma och luftförorening också bidra till utvecklingen av KOL. Sjukdomen är kronisk och orsakar en förträngning av luftvägarna, ökad mucusproduktion, hosta och andfåddhet. Detta minskar förmågan att träna och därför försvagas musklerna. Dessutom har KOL-patienter större risk att utveckla luftvägsinfektioner, inklusive lunginflammation. Lungorna hos en KOL-patient ser inte ut som friska lungor. Lungorna hos KOL-patienter kännetecknas av förstörda luftsäckar och smala inflammerade luftvägar fyllda med stora mängder slem. Således blir det svårare för lungorna att transportera syre till kroppen och detta kan vara dödligt.
 

Lunginflammation kan bero på bakterier, virus eller svamp. Personer med lunginflammation utvecklar inflammerade lungblåsor fyllda med vätska, vilket gör det svårare att andas. Lunginflammation kan också minska syrehalten i blodet och kan därför vara dödlig. Hos KOL-patienter försvagas både andningssystemet och immunsystemet. De får därför lättare lunginflammation och samtidigt tar det vanligtvis dem längre tid att återhämta sig från infektionen. Lunginflammation förvärrar andningen hos KOL-patienter och därför kräver lunginflammation hos dessa patienter ofta sjukhusvistelse för att förhindra en situation med dödlig utgång.

 

För patienter med KOL rekommenderas därför:

  • Att se till att ha korrekt handhygien för att minska risken för infektioner
  • Att bli vaccinerade mot influensa, kikhosta och pneumokocksjukdom
  • Att undvika rökning
  • Att undvika människor med luftrörssjukdomar
  • Att få effektiv behandling mot KOL och försöka hålla sig aktiv

Det kan vara svårt att bedöma om en KOL-patient upplever KOL-skov eller lunginflammation, då symptomen från luftvägarna plötsligt blir värre. Symptomen på lunginflammation inkluderar emellertid feber, frossa, muskelvärk och utmattning, såväl som illamående, kräkningar och diarré. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa symtom.

 

Källa:

1) http://www.medicalnewstoday.com/articles/315713.php

2) http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/rygelunger.htm

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil