Lovande resultat från studier av nya läkemedel mot småcellig lungcancer

Lovande resultat från studier av nya läkemedel mot småcellig lungcancer

Forskare testar för närvarande flera läkemedel för behandling av småcellig lungcancer och effekten verkar vara mycket bra. Resultaten från forskningen tyder på att nya behandlingsmetoder snart kan finnas tillgängliga - behandlingsmetoder som förhoppningsvis förbättrar prognosen för patienter som annars är pessimistiska över framtiden.

Småcellig lungcancer är mycket aggressiv

Lungcancer är en av de vanligaste typerna av cancer. Varje år diagnostiseras cirka 3 700 personer i Sverige med lungcancer. Lungcancer kan delas in i två grupper beroende på dess utseende under ett mikroskop: småcellig lungcancer och icke- småcellig lungcancer. Denna artikel handlar om typen småcellig lungcancer, som utgör ungefär 20 % av alla lungcancerfall. Orsaken är nästan alltid rökning. Småcellig lungcancer är mycket aggressiv och utan behandling är utsikterna för tillståndet inte lika bra som för många andra typer av cancer. Prognosen beror på hur tidigt diagnosen görs och prognosen blir vanligtvis sämre om tumören har spridit sig. I omkring 40 % av alla fall upptäcks småcellig lungcancer innan den sprids till andra delar av kroppen och här är den genomsnittliga överlevnaden 16-24 månader. Däremot är den genomsnittliga överlevnaden i de fall där cancer upptäcks när den har spridit sig mot bröstkorgens motsatta sida eller utanför bröstkorgen 6-12 månader.

Den vanligaste behandlingen för småcellig lungcancer är kemoterapi. Kemoterapi är en behandlingsmetod som dödar celler som delar sig ofta. Behandlingen injiceras i kroppen vilket innebär att den sänds genom hela kroppen och dödar därmed cancerceller över hela kroppen. Småcellig lungcancer består av cancerceller som växer snabbt och som ofta sprider sig till andra delar av kroppen och därför är kemoterapi en effektiv behandlingsmetod. Faktum är att småcellig lungcancer är den mest aggressiva typen av lungcancer och sprider sig ofta i sjukdomens tidiga skede. Detta innebär att kirurgi sällan är ett alternativ när sjukdomen har diagnostiserats. Patienter upplever ofta biverkningar under kemoterapi eftersom den även dödar friska celler. Andra celler som också delar sig snabbt är benmärgsceller och därför måste patienter som genomgår kemoterapi kontrolleras regelbundet för anemi. Småcellig lungcancer svarar ofta väl på kemoterapi i ett första skede, men efter ett tag, när tumören har krympt och symtomen reducerats, återkommer ofta cancern. Faktum är att endast cirka 10 % förblir sjukdomsfria under två år efter behandlingen.

 

Ett forskningsämne erbjuder hopp för andra patienter med lungcancer

En amerikansk studie har undersökt effekten av läkemedlet nivolumab. Detta läkemedel blockerar effekten av en molekyl som heter PD-1, vilket är ett protein som påverkar celler i immunsystemet som kallas T-celler. PD-1 påverkar T-celler så att de inte känner igen cancercellerna, eftersom T-cellen inte märker att cancercellerna skiljer sig från friska celler. På grund av detta dödar T-celler inte cancercellerna.

En av patienterna från denna studie är den 63 år gamla Nina Beaty. I början fick hon traditionell kemoterapi och strålbehandling. Hennes tumör svarade väl på behandlingen, men inom ett år visade det sig att hennes tumör började växa och att den hade spridit sig till andra delar av kroppen.

Nina Beatys doktor föreslog att hon skulle gå med i studien för nivolumab. Inom bara fyra veckor efter behandling med nivolumab hade lungtumören minskat med nästan hälften. Detta är ett viktigt framsteg inom behandlingen av småcellig lungcancer. Hon har med andra ord haft stor glädje av att delta i studien. Två år senare fortsätter hon att dra nytta av behandlingen, trots att hon var beredd att överleva i endast 6-12 månader.

 

Effekten är begränsad till en liten grupp patienter

Alla patienter med småcellig lungcancer svarar dock inte lika väl på behandlingen som Nina Beaty. I studien svarade endast 10 % av patienterna, som upplevde återkommande småcellig lungcancer efter traditionell kemoterapi, bra på behandlingen. Om nivolumab togs i kombination med ett läkemedel som heter ipilimumab steg responsen till 21 %. Fortfarande är det en relativt liten del som kan dra nytta av behandlingen, men för dem som svarar bra på den kan den förändra livet.

 

Andra läkemedel

Andra läkemedel för behandling av småcellig lungcancer finns också. Dessa inkluderar de så kallade "PARP-hämmarna". Dessa mediciner stör viktiga processer i cancercellerna så de börjar att dö. Tidiga kliniska studier av PARP-hämmare har visat att läkemedlets effekt är jämförbar med traditionell kemoterapi. När de två behandlingarna kombinerades var effekten ännu större - i vissa fall till och med tredubblad.

Utvecklingen av nya mediciner och behandlingsmetoder för den mycket aggressiva typen av småcellig lungcancer, som orsakar många dödsfall varje år, får mycket uppmärksamhet just nu. Förhoppningsvis kommer forskare snart att kunna hitta ett läkemedel eller en kombination av behandlingar som förlänger patienternas liv eller kanske till och med gör patienterna helt och hållet friska.

 

Källa:

  1. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/svulster/lungekraeft-smaacellet/

  2. http://www.curetoday.com/publications/cure/2017/spring-lung-2017/finding-new-targets-for-small-cell-lung-cancer?p=4

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil